CrossCare informatielunch

Werk je aan een innovatief idee voor een product, dienst of concept in de zorg, maar heb je onvoldoende mogelijkheden om de volgende stap te zetten? CrossCare biedt een toegankelijke weg naar het realiseren van jouw zorginnovatie op grotere schaal.

CrossCare is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied. Doordat CrossCare beschikt over zes zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, kunnen zorginnovaties gestructureerd worden getest door eindgebruikers in allerlei doelgroepen. Dankzij de steun van het Europees fonds Interreg is er daarnaast een budget ter beschikking voor MKB-ers uit de Grensregio om hun concept te ontwikkelen. Vergroot je markt tot over de landsgrenzen, test je product of dienst in een zorgproeftuin en maak gebruik van het fonds dat CrossCare biedt. Durf jij de volgende stap te zetten? Kom dan naar de lunchsessie op woensdag 1 juni, 12.00 - 13.30 uur. 

Tijdens de lunchsessie word je geïnformeerd over de aanpak van CrossCare. Wat kan dit project voor jouw bedrijf betekenen en aan welke voorwaarden moet je voldoen? De lunchsessie is bedoeld voor ondernemers en (zorg)organisaties met een innovatief product of innovatieve dienst gericht op gezondheid, zorg of welzijn. Ook toepassingen vanuit andere sectoren die aansluiten bij de behoefte in de zorg komen in aanmerking. Het idee voor het product of de dienst is al uitgewerkt maar moet nog verder doorontwikkeld worden voor de marktintroductie.

Programma
12.00 Ontvangst met lunch
12.20 Welkom
12.30 Toelichting CrossCare en Brainport Healthy Living Lab door Anne Landstra
13.00 Toelichting Vlaamse proeftuin InnovAge door Ingrid Adriaensen
13.10 Informatie rondom subsidie aanvragen door Thijs Nooijen
13.15 Netwerken, tijd voor vragen en hulp bij aanvragen
13.30 Afsluiting

Aanmelden
Deelname aan de lunchsessie is gratis, maar meld je wel vóór vrijdag 27 mei aan op het e-mailadres bedrijven@crosscare.eu of via de aanmeldbutton rechts bovenaan deze pagina.

Meer informatie
Via de website van www.crosscare.eu is informatie beschikbaar over dit project. Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met de Coöperatie Slimmer Leven 2020:

Coöperatie Slimmer Leven 2020
t.a.v. Thijs Nooijen
Emmasingel 11, 5611 AZ Eindhoven
T 040 751 24 26 (direct)
W www.crosscare.eu
E bedrijven@crosscare.eu

Alle berichten