Besluit over oproep 2

Op 16 december 2015 besliste het Comité van Toezicht om 19 projectaanmeldingen groen licht te geven die ingediend werden in de tweede projectoproep.

Het gaat over volgende aanmeldingen binnen de aangegeven specifieke doelstellingen van het Samenwerkingsprogramma :

1A - i-4-1-Health 
1A - Nano4Sports 
1B - Aqua-Vlan 2 
1B - Entomospeed 
1B - PRosPERoS 
1B - SKiN-HUID 
1B - Smart Tooling Procesindustrie 
1B - Triple F 
2A - Smart Energy Link – SEL 
2B - ENLEB 
3A - IMPAKT! 
3A - SmartSediment 
3B - Growing a Green Future 
3B - I-QUA 
3B - Natuurlijk Groen als Grondstof 
3C - F2AGRI 
3C - SYN-ERGIE 
4A - Delta oPORTunities 
4A - Grenzeloos biobased onderwijs 


De organisaties die deze aanmeldingen indienden, krijgen nu de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag.
Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. Er waren in totaal 53 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de (indicatief aangegeven) gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was ruim 68 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wenste ruimte te behouden voor volgende oproepen en heeft dan ook een strenge selectie moeten maken uit de vele, vaak zeer goede projectaanmeldingen.

Het Comité van Toezicht wil bij deze alle honderden Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. Hiertoe richt u een getekend schrijven aan het Comité van Toezicht. Dit bezwaar moet ten laatste op 1 februari 2016 toekomen op volgend adres:

Comité van Toezicht
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
België

Het is tevens mogelijk uw bezwaar te formuleren via e-mail. Wij verzoeken u dit, eveneens ten laatste op 1 februari 2016, te richten aan de volgende adressen:
- info@grensregio.eu
- bram.dekort@grensregio.eu
o.v.v. ‘bezwaar aangaande preselectie oproep 2 Interreg Vlaanderen-Nederland’

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten