Besluit over oproep 1

Op 8 april 2015 heeft het Comité van Toezicht een besluit genomen over projectaanmeldingen, ingediend in de eerste projectoproep. 

Hierbij zijn volgende aanmeldingen gepreselecteerd in de aangegeven specifieke doelstellingen van het Samenwerkingsprogramma:

1A - Accelerate³ 
1A - De Blauwe Keten 
1A - IMPROVED 
1A - Trans Tech Diagnostics 
1B - BIO – HArT 
1B - CrossCare 
1B - Crossroads 2 
1B - Link2innovate 
2A - Waterstofregio 2.0 
2B - Demi More 
2B - See2Do! 
2C - CO2 voor energie opslag (EnOp) 
2C - EnergyEfficiency (EnEf) 
2C - PV Op Maat 
3A - 2B Connect 
3A - Grenspark Groot Saeftinghe 
3A - Meer natuur voor pittig fruit 
3B - Eco2eco 
3C - Leve(n) de Bodem 
4A - Grensinfovoorziening VL-NL 
4A - REVIVAK (Revival vakmanschap) 

De organisaties die deze aanmeldingen hebben ingediend, krijgen nu tot en met 30 juni 2015 de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag. Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een groot aantal indieners moeten teleurstellen. Er waren in totaal 101 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de (indicatief aangegeven) gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was ruim 204 miljoen euro, ruimschoots meer dan het totale programmabudget. Het Comité van Toezicht wenste ruimte te behouden voor volgende oproepen en heeft dan ook een strenge selectie moeten maken uit de vele, vaak zeer goede projectaanmeldingen.

Het Comité van Toezicht wil bij deze alle honderden Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. Hiertoe richt u een getekend schrijven aan het Comité van Toezicht. Dit bezwaar moet ten laatste op vrijdag 22 mei 2015 toekomen op volgend adres:

Comité van Toezicht
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
België

Het is tevens mogelijk uw bezwaar te formuleren via e-mail. Wij verzoeken u dit, eveneens ten laatste op 22 mei 2015, te richten aan de volgende adressen:
- info@grensregio.eu
- bram.dekort@grensregio.eu
o.v.v. ‘bezwaar aangaande preselectie oproep I Interreg Vlaanderen-Nederland’

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten