Acht projecten bijten de spits af in ambitieus nieuw subsidieprogramma voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

Op 16 december keurde Interreg Vlaanderen-Nederland de eerste acht projecten goed. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 31.7 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt een bedrag van 15.3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.

Maar liefst acht projecten kregen de goedkeuring om van start te gaan. Vier daarvan bevinden zich binnen het thema innovatie, twee in duurzame energie en twee zetten in op milieu.

Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.

Daarnaast kregen 19 projecten uit oproep 2 groen licht om de aanmelding verder uit te werken tot een volwaardig dossier.
Meer info over de projecten vindt u hier.

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties,  4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

De volgende acht projecten zijn goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

1A - Accelerate³ 
1A - De blauwe keten 
1A - IMPROVED 
1A - Trans Tech Diagnostics 
2B - Demi More 
2C - PV OpMaat 
3A - 2B Connect 
3A - Meer natuur voor pittig fruit

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. Hiertoe richt u een getekend schrijven aan het Comité van Toezicht. Dit bezwaar moet ten laatste op 1 februari 2016 toekomen op volgend adres:

Comité van Toezicht
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
België

Het is tevens mogelijk uw bezwaar te formuleren via e-mail. Wij verzoeken u dit, eveneens ten laatste op 1 februari 2016, te richten aan de volgende adressen:
- info@grensregio.eu
-bram.dekort@grensregio.eu
o.v.v. ‘bezwaar aangaande selectie oproep 1 Interreg Vlaanderen-Nederland’

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten