Project indienen

Heb je een concreet projectvoorstel?
Lees dan zeker verder over de thema's en doelstellingen, de selectieprocedure, criteria en het reglement.

Interreg Vlaanderen-Nederland hanteert een getrapt systeem voor het goedkeuren van projecten. De periode tussen de eerste aanmelding en uiteindelijke selectie omvat ongeveer 12 maanden, dus houd hier zeker rekening mee.

Komende indiendatum voor aanmeldingen

 • voor de pijler innovatie: /
 • voor de pijler energie: /
 • voor de pijler milieu & hulpbronnen: /
 • voor de pijler arbeidsmobiliteit: /

Thema's en doelstellingen

Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 zet in op 4 thema's met daarbij 9 verschillende specifieke doelstellingen.

Voor de volledige uitleg omtrent de thema’s en doelstellingen: download het samenwerkingsprogramma

Goedgekeurde projecten kan je hier bekijken. Op die manier krijg je een helder beeld welke projecten inpasbaar zijn binnen de verschillende doelstellingen. 

Als je project aansluiting vindt bij één van deze vier thema's, kan je door naar de selectieprocedure. Of misschien komt jou voorstel in aanmerking voor subsidie bij andere Europese subsidieprogramma's


Selectieprocedure

 • Aanmelding

  Je dient een aanmelding in via het E-loket. Aan de hand van vragen die je hier gesteld worden, geef je kort weer welke doelstelling het project behelst, wie de voorziene partners zijn en – in grote lijnen - hoe het project zal worden uitgevoerd. Je geeft tevens indicatief een beeld van de projectkosten en de gevraagde EFRO-bijdrage (let op: maximum 50% van het totaalbedrag!) aan. 

 • Preselectie

  Per oproep beslist het Comité van Toezicht welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma. Bij elke oproep kan de focus naar een andere doelstelling verschuiven of worden slechts enkele doelstellingen opengesteld, dus houd dit zeker in de gaten.

 • Aanvraag

  Na goedkeuring kan je het project uitwerken tot een volwaardig aanvraagdossier. Hiervoor moeten alle partners nieuwe informatie ingeven in het E-loket. De leidraad aanvraag biedt hiervoor een goede handleiding.

 • Selectie

  Het Comité van Toezicht buigt zich opnieuw over het projectdossier en keurt het al dan niet goed. In de meeste gevallen echter beslist het Comité niet direct tot een goed- of afkeuring, maar vraagt het de projectpartners om het dossier op specifieke punten te verbeteren, ofwel te herwerken.

 • Herwerking

  Indien jouw project niet goedgekeurd wordt, dien je het dossier te herwerken. Je krijgt de nodige werkpunten gecommuniceerd en daarmee kan je aan de slag om het dossier verder aan te passen. Het Comité van Toezicht bekijkt opnieuw het herwerkte dossier.


Criteria

Om kansrijk te zijn binnen het programma houd je rekening met een aantal belangrijke criteria.

 • Zo moet je projectaanvraag uiteraard volledig zijn en dien je voor de deadline in.
 • Daarnaast wordt het project uitgevoerd binnen het programmagebied Interreg Vlaanderen – Nederland en hebben de effecten van het project hierop betrekking.
 • Het ingediende voorstel heeft een grensoverschrijdend karakter: aan beide zijden van de grens wordt cofinanciering gegarandeerd en in de uitvoering van het project is er minstens aan beide zijden van de grens één partner betrokken. 

De volledige lijst met ontvankelijkheidscriteria, technische en inhoudelijke criteria raadpleeg je hier. In dit document tref je ook een handige duiding aan bij de meeste criteria. Bekijk dit zeker als je een goed beeld wilt hebben van hoe de beoordeling van je project plaats zal vinden!

Bij de voorbereiding en uitwerking van het project raden we je ten zeerste aan beroep te doen op de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat. Zij voorzien een op maat gemaakte begeleiding voor jouw projectvoorstel.


Reglement

Naast de voornoemde criteria dien je de inhoudelijk-technische voorwaarden goed te lezen. Deze informatie staat gebundeld in het programmareglement. Hier vind je alles terug waarmee je rekening dient te houden voor, tijdens en na de uitvoering van het project. Neem je tijd om dit grondig door te nemen!

We lichten enkele belangrijke aspecten uit:

 • Kostensoorten

  In het programmareglement vind je welke kosten er wel en niet voor subsidie in aanmerking komen. Bekijk dit onderdeel dus met veel aandacht. Er zijn verschillende rubrieken waar de kosten in worden ondergebracht.

 • Indicatoren

  Voor elke specifieke doelstelling van het programma gelden indicatoren. Het is van belang dat jouw project voldoende bijdraagt aan deze indicatoren. Neem het overzicht van de programma-indicatoren goed door voor de juiste definities en extra toelichting.

 • Projectpartners light

  In sommige projecten kan het handig zijn om organisaties op een later moment in het project op te nemen, als ‘projectpartner light’. Deze optie is vooral interessant voor het betrekken van bedrijven. Er zijn wel specifieke regels voor geformuleerd, dus bekijk het programmareglement en de toelichtende informatiefiche hiervoor goed.


Aandachtspunten

 • Voorfinanciering

  Interreg Vlaanderen-Nederland heeft niet de mogelijkheid om een voorschot uit te keren. De subsidie wordt gedurende het project uitbetaald op basis van gedeclareerde (en gecontroleerde) kosten. Houd er dus rekening mee dat je altijd zelf moet zorgen voor voldoende voorfinanciering.

 • Staatssteun

  Elk project is onderhevig aan de Europese staatssteunregels. Het programma heeft een toelichtende nota opgesteld, waarin de kaders worden geschetst. Neem deze nota door bij de uitwerking van een aanvraag en raadpleeg zeker je projectadviseur.

 • Deelname bedrijven-participatie KMO/MKB

  Interreg Vlaanderen-Nederland heeft de ambitie om bedrijven actief te betrekken bij de projecten. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, die worden toegelicht in een informatiefiche.