Partnersearch

Hier heb je de mogelijkheid om voor jouw project te zoeken naar de juiste partners. Stuur naar info@grensregio.eu een heldere, aansprekende oproep en laat jouw contactgegevens achter. Wij plaatsen jouw zoekertje online. Misschien vind je zo wel dé projectpartner voor jouw idee!

Ik bied aan

Wie: Bart Van Calenberge 
Functie: Wetenschappelijk onderzoeker tuinbouw
Organisatie: 
Proefstation voor de Groenteteel
Project: Glitch (aangemeld project uit oproep 3, kreeg nog geen goedkeuring)

Ik bied aan:

Expertise rond energiegebruik in de tuinbouwsector.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Leen Seynaeve
Functie: projectmanager
Organisatie: IGEMO
Project: See2Do!

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen, goede methodes om specifieke doelgroepen te benaderen.

Ik bied aan:
Ervaring met begeleiding inwoners om aan de hand van thermografische foto van hun woning over te gaan tot effectieve renovatie: infosessies, wijkcommunicatie, opvolgingstraject, betrokkenheid lokale besturen.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Ilse Cadron
Functie:Projectmedewerker klimaat en milieu
Organisatie: Interleuven
Project: See2Do!

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningrenovaties.

Ik bied aan:
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.
Ervaring in digitale tool voor adviesverlening om inwoners inzicht te geven in energiesituatie van de woning en renovatiemogelijkheden.

Ik zoek

Wie: Dieter Patteeuw
Functie: Post-doctoraal onderzoeker
Organisatie: Energyville/KU Leuven
Project: 
Efro-Salk: GeoWatt

Ik zoek:
Samenwerking op het vlak van seizoensopslag van warmte.

Ik bied aan

Wie: Bennie Pekel
Functie: zaakvoerder
Organisatie: Sanko Soar
Project: PV OpMaat


Ik bied aan:
Kennis BIPV

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Nathalie Garré
Functie: Deskundige milieu en klimaat
Organisatie: WVI
Project: See2Do!
en TERTS

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen / kleine handelszaken.

Ik bied aan:
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Mail naar
N.garre@wvi.be

Ik zoek

Wie: Carel van der Zanden
Functie: Medewerker Energie en Duurzaamheid
Organisatie: Natuur en Milieufederatie Limburg
Project: Rhedcoop

Ik zoek: 
Expertise op het gebied van ESCO’s.

Ik bied aan

Wie: Hilde Breesch 
Functie: docent
Organisatie: KU Leuven Technologiecampus Gent, Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen
Project: TERTS

Ik bied aan:
Expertise in interactie gebouw en innovatieve installaties (HVAC), energieprestatie, gebouwsimulatie, ventilatie. 

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Eveline Huyghe
Functie:Verantwoordelijke Europese programma’s
Organisatie: WVI
Project: See2Do! en TERTS


Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen / kleine handelszaken.

Ik bied aan: 
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Mail naar
e.huyghe@wvi.be

Ik zoek

Wie: Veronique Soulliaert 
Functie: Klimaatcoördinator 
Organisatie: Stad Brugge
Project: See2Do! 

Ik zoek: 
Expertise, productkennis, diensten. 

Ik bied aan

Wie: Anton Gerits
Functie: Bestuurder Rescoop Vlaanderen en Bronsgroen vzw
Organisatie: Bronsgroen
Project: Rhedcoop

Ik bied aan:
Expertise over burgerparticipatie en de werking van energiecoöperaties.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Wim De Roo
Functie: Projectontwikkelaar EU-projecten Leefomgeving
Organisatie: 
Provincie West-Vlaanderen
Project: Rhedcoop

Ik zoek: 
Partners om dit te helpen realiseren. Specifieke thema’s: technische en financiële ontzorging, circulair bouwen. 

Ik bied aan:
Gebouwbeheerder die z’n hele patrimonium wil verduurzamen (zowel voor nieuwbouw als renovatie van bestaande gebouwen). Daarbij zien we ons patrimonium als onderdeel van een breder geheel (wijk, stad). Via ons Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen bereiken we zowel particulieren als kmo’s in de bouwsector.

Ik bied aan

Wie: Griet Janssen
Functie: Manager KennisCentrum Energie
Organisatie: Thomas More
Project: 
See2Do!, ENLEB, Glitch

Ik bied aan:
Expertise op gebied van energiesystemen, klimaatregeling, monitoring van energieprestaties, CO2-gebruik, technisch/economische analyses en theoretische simulatie.

Ik bied aan

Wie: Richard de la Roy
Functie: Eco-Makelaar
Organisatie: www.eco-makelaar.eu


Ik bied aan:
Nieuwe materialen voor bouwwereld, biobased materialen voor nieuwbouw en renovaties.