Partnersearch

Hier heb je de mogelijkheid om voor jouw project te zoeken naar de juiste partners. Stuur naar info@grensregio.eu een heldere, aansprekende oproep en laat jouw contactgegevens achter. Wij plaatsen jouw zoekertje online. Misschien vind je zo wel dé projectpartner voor jouw idee!

Ik zoek/ik bied aan

Wie: Annick Vastiau
Functie: Project Manager
Organisatie: VITO/EnergyVille
Project: ConnectSME

Ik zoek:
Zuid-Nederlandse MKBen die een innovatieve technologie rond slim laden willen testen en demonstreren in de Thor Park Proeftuin.

Ik bied aan:
Advies via vouchers voor testen en demonstratie van innovatieve technologie rond slim laden in de Thor Park Proeftuin.

Ben je een Zuid-Nederlandse MKB met een technologie rond slim laden?
Wil je deze testen en demonstreren in een proeftuinomgeving?
Bekijk dan zeker even onze website of neem even contact op voor meer informatie.

11/12/2020


Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Maarten Jacobs
Functie: Directeur-conservator
Organisatie: 't Grom
Project: tba


Ik zoek: 

Strategieën / innovaties voor een dynamische, klimaatbestendige landbouw, met het oog op voedselzekerheid en de korte keten.

Ik bied aan:

Historische erfgoedsite in het hart van de Mechelse groentestreek beheerd door erkend museum ’t Grom. ’t Grom wil haar domein en de doorgedreven publiekswerking ter beschikking stellen om agrobiodiversiteit te tonen en in stand te houden. Met name telersvariëteiten van groentegewassen. Dit alles in het kader van duurzaamheid, de klimaatdoelstellingen en dit alles met de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture van het FAO in gedachte. ’t Grom werkt domeinoverschrijdend tussen landbouw, milieu en erfgoed.

18/12/2019

Ik bied aan

Wie: Johan Coolen
Functie: Managing partner
Organisatie: Factor4

Ik bied aan: 
Heb je een vraag over de verduurzaming van gebouwen - zowel mbt energie als comfort - of over ESCO's en energieprestatiecontracten? Dan ben je bij Factor4 op het goede adres! Factor4 ontwikkelde het eerste Belgische energieprestatiecontract in de publieke sector en is uitvinder en ontwikkelaar van Comfortmeter. Factor4 pioniert in het algemeen in het domein van energie, comfort en prestatiecontracten, we zijn actief in België en Nederland en hebben ruime ervaring met Europese onderzoeks en ontwikkelingsprojecten, oa H2020 als Interreg.
Meer info: www.factor4.eu en www.comfortmeter.eu

14/05/2018

Ik bied aan

Wie:Rick Bastiaanssen MSc 
Functie: Network and Relations Manager
Organisatie: School of Economics and Business Management - Avans University of Applied Sciences 

Ik bied aan: 

Heb je een HRM-vraagstuk? De oplossing vind je bij studenten van de opleiding Human Resource Management (HRM) van Avans Hogeschool in Breda. Zij geven je een frisse blik op een uitdaging, met dito oplossingsrichtingen. Meer informatie lees je hier

05/03/2018

Ik bied aan

Wie: Sandra Verstraelen, Evelien Frijns 
Functie: Onderzoekers 
Organisatie: VITO, onderzoeksgroep ‘Gezondheid’

Ik bied aan:
Expertise in dierproefvrije methoden voor inhalatie testen. 
VITO heeft een Air-Liquid Interface (ALI) platform met 3 verschillende ALI blootstellingsmodules: 2 commerciële systemen voor bronchiale studies en 1 eigen ontwikkeld systeem voor lagere luchtwegen/alveolaire studies. De ALI technologie kan ingezet worden voor screening van gezondheidseffecten van bv. luchtgedragen partikels/nanopartikels, componenten van belang bij klimaatverandering (allergenen en adjuvanten (bv. ozone, PM, NOx)), vluchtige componenten bv. uit petroleum industrie, chemische stoffen uit omgeving/werkplaats, farmaceutische producten bv. inhalers.  

05/03/2018

Ik bied aan

Wie: Dr. Marc Roelands
Functie: Onderzoeker 
Organisatie: Thomas More, Toegepaste Psychologie, Expertisecel “Psychologie, Technologie & Samenleving”
www.e-mentalhealth.be 

Ik bied aan:
Expertise in onderzoek m.b.t. gebruikers van digitale technologie, en interface tussen persoon en digitale toepassing.

16/01/2018

Ik zoek

Wie: Roger ter Horst & Marco Faber
Functie: eigenaars
Organisatie: Brabantsche Stoombierbrouwerij 
Project: DEMI MORE

Ik zoek: 

Expertise op het gebied van duurzame klimaatbeheersing in monumenten.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Ine Schils
Functie: Coördinator 
Organisatie: Dubolimburg
Project: RHEDCOOP
 

Ik zoek: 
Modellen voor renovatie- en HE financiering via coöperaties bij particulieren en kleine tot middelgrote gebouwen.

Ik bied aan:
Expertise aanpak renovatiebegeleiding. 

Ik zoek

Wie: Luc Stijnen
Functie: Directeur 
Organisatie: Zonnige Kempen (sociale huisvestingsmaatschappij)
Project: ENLEB 

Ik zoek:

Informatie over circulaire economie en duurzaam bouwen

Ik zoek

Wie: Thomas Vanhove
Functie: Teamleader expertisecel Energy 
Organisatie: Hogeschool UC Leuven-Limburg

Ik zoek: 

Partnerschappen in energieprojecten.

Ik bied aan

Wie: Koen Denys
Functie: Coördinator expertisecentrum Product- & Procesontwikkeling
Organisatie: 
Vives Hogeschool
Project: See2Do!

Ik bied aan:
Expertise in energetische renovatie, gebouwanalyse, EPB, EPC, Energie-audits, woonkwaliteit. Praktijkgericht onderzoek, ondersteuning in gebouwanalyse en -berekening door experten of via bachelorproefstudenten.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Stefan Kempeneers
Functie: Projectmedewerker klimaat en milieu
Organisatie: Interleuven
Project: See2Do!

Ik zoek: 
Goede mechanismen om de burger te overhalen om energetisch te renoveren.

Ik bied aan: 
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Ik bied aan

Wie: Emilia Motoasca
Functie: ZAP Prof. Dr.ir. 
Organisatie: 
KU Leuven – Technologiecampus Gent – Energie en Automatisering

Ik bied aan:
Expertise rond automatisering, Robotica, Elektrische/Hydraulische aandrijvingen voor verschillende toepassingen.

Ik bied aan

Wie: Bart Van Calenberge 
Functie: Wetenschappelijk onderzoeker tuinbouw
Organisatie: 
Proefstation voor de Groenteteel
Project: Glitch (aangemeld project uit oproep 3, kreeg nog geen goedkeuring)

Ik bied aan:

Expertise rond energiegebruik in de tuinbouwsector.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Leen Seynaeve
Functie: projectmanager
Organisatie: IGEMO
Project: See2Do!

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen, goede methodes om specifieke doelgroepen te benaderen.

Ik bied aan:
Ervaring met begeleiding inwoners om aan de hand van thermografische foto van hun woning over te gaan tot effectieve renovatie: infosessies, wijkcommunicatie, opvolgingstraject, betrokkenheid lokale besturen.