Kansen voor bedrijven

Het is de ambitie van Interreg Vlaanderen-Nederland om je als bedrijf actief bij de projecten te betrekken en de drempel voor jouw deelname aan het programma te verlagen. 

We reiken je hier enkele documenten aan zodat je weet op welke manier je als bedrijf aan bod kan komen in bepaalde projecten. 

Als bedrijf kan je ook betrokken worden bij de uitvoering van projecten als leveranciers van producten, diensten en/of werken. Dit kunnen bijvoorbeeld communicatiebureaus, consultancybedrijven, aannemers of toeleveranciers zijn die voornamelijk hun gebruikelijke producten, diensten en/of werken aanbieden.

Met concrete vragen over een mogelijke deelname kan je ook terecht bij de projectadviseurs van het Interreg-secretariaat. 

Richtlijnen

De richtlijnen geven we je mee in onderstaand document Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen – Nederland. We overlopen op welke manieren je als privaat bedrijf aan bod kan komen in projecten en welke regels m.b.t. externe opdrachten van toepassing zijn. Daarnaast worden enkele belangrijke punten opgesomd die van toepassing zijn bij de ontwikkeling van alle projecten, maar waarbij je als bedrijf extra aandacht aan moet besteden. Vergeet ook niet de KMO/MKB test in te vullen indien je een kleine of middelgrote organisatie bent. 

 • Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen – Nederland
 • MKB/KMO test

Infofiches

Hier vind je alle projecten die je iets kunnen aanbieden in de vorm van subsidies, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject etc. 

 • CrossCare

  Versnelt innovaties in de zorg *regeling*


  CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuin en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Een goedgekeurd innovatieproject ontvangt naast subsidie ondersteuning van een grensoverschrijdende zorgproeftuin of Living Lab in de vorm van livetests, panelmanagement en/of co-creatie sessies. Deze setting zorgt voor aansluiting van nieuwe of verbeterde zorgconcepten, –diensten, –processen en –producten bij de behoeften van de zorgconsument en zorgprofessional. Op deze manier is de kans groter dat een innovatie geïmplementeerd wordt in de maatschappij en succesvol op de markt komt.


 • CrossRoads2

  Stimuleert Vlaams-Nederlandse innovatie *regeling*


  Het project beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Het project biedt heel wat kansen voor innovatieve bedrijven en voorziet in matchmaking, haalbaarheidsstudies, innovatieprojecten en follow-ups. Naar verwachting zal CrossRoads2 vijftig innovatieprojecten en vijftig haalbaarheidsstudies opleveren waaraan bedrijven deelnemen.
 • Link2Innovate

  Ondersteuning voor de technostarter *regeling*


  Het project beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund, specifiek gericht aan de beginnende technostarter. Technologiebedrijven die jonger zijn dan zeven jaar en die een meerwaarde vormen voor de grensregio, kunnen deelnemen aan dit project. Deelnemende bedrijven dienen slimme toepassingen in volgende sleuteltechnologieën te ontwikkelen: micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricatiesystemen en – processen, industriële biotechnologie of ICT-toepassingen die met deze sleuteltechnologieën te maken hebben. 


 • Trans Tech Diagnostics (TTD)

  Betere en vroegere diagnostiek van hart- en vaatziekten


  TTD zoekt bedrijven die meewerken aan de realisatie van innovatieve diagnostische alternatieven. Daarbij zijn er twee deeltrajecten te onderscheiden: enerzijds is er de uitbreiding en verbetering van onderzoeksinfrastructuur (ontwikkeling software, aanpassing uitleessystemen, productie speciale instrumenten), anderzijds is er de ontwikkeling van een demonstrator cardiovasculaire diagnostische kit waarbij bedrijven deelnemen aan de productie van specifieke onderdelen.  • BIO-HArT

  Opschalen van technologie voor conversie van lokale biomassa in aromaten


  BIO-HArT richt zich op de hele keten rond bio-aromaten: grondstofleveranciers, chemische bedrijven en eindgebruikers. In het kader van de biomassaraffinage zal o.a. samengewerkt worden met grondstofleveranciers omtrent het leveren en evalueren van lokale biomassabronnen. Proefmonsters van bio-aromaten kunnen getest worden door bedrijven uit de aromaat-verwerkende industrie, bijvoorbeeld polymeerproducenten, bedrijven gespecialiseerd in verf, coatings, inkt, lijm, hoogwaardige plastics, oplosmiddelen, enz.


 • De Blauwe Keten

  Uitbouw en optimalisatie van spirulinateelt in de grensregio


  De Blauwe Keten wil ketenvorming stimuleren tussen telers, verwerkers en (eind)gebruikers van Spirulina en eendenkroos. Het project mikt daarbij op de interesse van land- en tuinbouwers, technologieleveranciers, chemiebedrijven, producenten- en afnemers van biogebaseerde kleurstoffen, de voedingsindustrie, veevoederbedrijven, mestverwerkers,…In samenwerking met deze bedrijven zal onder meer onderzoek verricht worden naar het gebruik van fycocyanine in papier, karton, biocomposieten, textiel, bouwmaterialen. Daarnaast wordt een logistiek model ontwikkeld waarmee kan bekeken worden of een businesscase economisch haalbaar is. 


 • CO2 voor energie opslag (EnOp)

  Bijdragen aan de toekomstige energieopslag


  In de vorm van een business team zullen bedrijven hun expertise en inzichten kunnen inbrengen met oog op marktintroducties van CO2 omzettingstechnologieën. Onderzoekers en ondernemers bepalen dus samen hoe de baanbrekende technologieën opgeschaald en doorontwikkeld worden. De bedrijven in het business team hebben onder meer de taken om te adviseren over de markt voor de eindproducten van winstgevende CO2 omzettingstechnologieën, de unieke productkenmerken waarmee deze zich onderscheiden van bestaande producten, de inherente waardeketens en patenten, en het definiëren van businessmodellen met productspecificaties voor de diverse technologieën.


 • PV Opmaat

  Realisatie van bouwelementen met toepassing van dunne film zonnecellen


  Jouw bedrijf heeft de kans om producten mee te definiëren en de resultaten ervan te volgen. Zowel bedrijven als grote ondernemingen kunnen participeren. Bedrijven die actief als partner aan projectdoelen kunnen bijdragen, komen in aanmerking voor een projectbijdrage.
 • Smart Tooling

  Innovatieve roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie


  Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en bij de 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen zoals o.a. 8 service providers in het onderhoud van procesindustrie die ingeschakeld worden voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners, 16 bedrijven die instaan voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept en 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters. 


 • Nano4Sports

  Betere sportprestaties dankzij sensortechnologie


  Minimaal 10 bedrijven beoogt dit project te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en concepten voor het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein. Er wordt een open call gelanceerd zodat je als bedrijf projectvoorstellen kan indienen. Potentiële bedrijven worden breed geïnformeerd en aangezet om innovatieve projectideeën in te dienen. Na selectie door een stuurgroep, kan het project starten onder begeleiding van Nano4Sports.


 • Entomospeed

  Op weg naar een doorbraak in de insectensector


  Als bedrijf actief in de kweek en valorisatie van insecten kan je informatie opvragen bij het centraal infoloket. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om actief deel te nemen, bijvoorbeeld door het implementeren van een prototype automatisatie (voor kwekers), door deelname aan bevragingen en testen (zowel voor aanbieders reststromen als voor afnemers insecten), aan gebruikersgroepen en denktanks (automatisatie, valorisatie) of aan demonstraties.


 • SYN-ERGIE

  SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL)


  Ben je benieuwd naar de potenties van spoor en binnenvaart voor jouw bedrijf? Sluit je dan aan bij de grensoverschrijdende community van verladers en logistieke dienstverleners. Of schrijf je in voor één van de interactieve workshops en demosessies. Denk je liever zelf na over hoe een goede synchromodale planningstool eruit ziet? Neem dan deel aan één van de werkgroepen waarin een nieuwe demonstratietool wordt ontwikkeld. 
 • Aquavlan2

  Duurzame aquacultuur


  Dit project ondersteunt bedrijven uit de grensregio in de aquacultuur- en glastuinbouwsector met technische innovatie. Via een vouchersysteem krijg je de unieke kans om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject  te laten beantwoorden en/of uitvoeren door één of meer projectpartners. 

 • Puur Natuur: 100% Biobased

  Puur Natuur: 100% Biobased


  Puur Natuur: 100% Biobased wil duurzame, niet-toxische en biologisch afbreekbare textiel aanbieden op basis van hernieuwbare grondstoffen. In nauwe samenwerking met partners uit de industrie, streeft het consortium ernaar om textieldemonstratoren te ontwikkelen om zo tot duurzame producten te komen voor een duurzame manier van leven. Het project zoekt bedrijven om de processen op pilotschaal te kunnen onderzoeken. In nauw overleg met de deelnemende bedrijven worden vier demonstratoren gedefinieerd die representatief zijn voor potentiële eindmarkten. Daarbij wordt gedacht aan tapijtgarens (BCF proces en coating), gesponnen garentoepassingen (stapelvezel-extrusie), functionele kledijgarens (multi-filament garens, textureren, veredeling o.b.v. verven en finishen) en technische vezels (stapelvezel, coating). 


 • FOKUS

  Fokus: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking


  In de grensregio wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke transformatie naar een meer digitale industrie. Fokus zet hier volop op in en verknoopt kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren. Er wordt een trechtermethode toegepast waarbij de procedure start bij 200 bedrijven die een webbased scan laten uitvoeren. Daarna vinden 150 persoonlijke detailleringsgesprekken plaats met één van de projectpartners. Daaropvolgend kunnen 75 ondernemingen deel uitmaken van interactieve workshops. Ten laatste worden 35 individuele trajecten in de verschillende praktijklabs ondergebracht waarna de output van dit proces resulteert in een concreet en individueel implementatieplan. Met behulp van een toegangsbiljet kan een maakbedrijf een kant en klaar  ‘op maat gemaakt’ implementatie plan laten opstellen met een waarde van 10.000 euro.