Innovatie

Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

  • 1A. Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door uitbreiding van infrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen.
  • 1B. Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen
Lees meer

Energie

Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken

  • 2A. Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven
  • 2B. Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector
  • 2C. Innovatie voor koolstofarme technologie
Lees meer

Milieu en hulpbronnen

Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen.

  • 3A. Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten
  • 3B. Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen
  • 3C. Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in bedrijven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen
Lees meer

Arbeidsmobiliteit

Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

  • 4. Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio
Lees meer