Voorfinanciering - FAQ Interreg VI

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden (Interreg VI) op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Voorfinanciering

 • Wat is voorfinanciering binnen Interreg Vlaanderen-Nederland?

  Het programma Interreg Vlaanderen-Nederland biedt voor haar programmaperiode VI de mogelijkheid tot voorfinanciering aan. Partners die EFRO subsidie vragen, kunnen een deel van de toegekende subsidie via voorfinanciering ontvangen, als een voorschot op de totale EFRO-subsidie.

 • Kan iedereen voorfinanciering aanvragen?

  Elke partner die EFRO middelen aanvraagt, kan voorfinanciering aanvragen.

  Er zijn twee rangordes:

  Rang 1 - KMO’s of MKB’s

  Rang 2 - Overige begunstigden

 • Hoeveel voorfinanciering kan ik aanvragen?

  Elke begunstigde kan maximaal 50% van haar EFRO budget in voorfinanciering ontvangen, met een maximaal plafond van 100.000 EUR aan EFRO.

  Voorbeeld 1: Een partner heeft een totaal budget van 400.000 EUR met een EFRO-percentage van 50%. Dat is een EFRO-bijdrage van 200.000 EUR. Zij kan maximaal 100.000 EUR als voorfinanciering ontvangen.

  Voorbeeld 2: een partner heeft een totaal budget van 400.000 EUR met een EFRO-percentage van 30%. Dat is een EFRO-bijdrage van 120.000 EUR. Zij kan maximaal 60.000 EUR als voorfinanciering ontvangen.

  Voorbeeld 3: een partner heeft een totaalbudget van 600.000 EUR met een EFRO-percentage van 50%. Dat is een EFRO-bijdrage van 300.000 EUR. Zij kan maximaal 100.000 EUR als voorfinanciering ontvangen.

 • Hoe vraag ik voorfinanciering aan?

  Je kunt voorfinanciering aanvragen via het e-loket (tab Budgetten). Ben je partner in een project, dan moet je Projectverantwoordelijke de aanvraag mee goedkeuren.

  De aanvraag moet door het programma apart worden goedgekeurd: je dient ze dan ook los in van de projectaanvraag. Vanzelfsprekend kun je geen voorfinanciering toegekend krijgen als je project niet wordt goedgekeurd.

 • Wanneer vraag ik voorfinanciering aan?

  Je vraagt je voorfinanciering aan ten laatste voor de eerste aanvaarding van kosten in het e-loket.

  Dit kan reeds in de fase aanvraag (op voorwaarde dat je een kosten- en financieringsplan klaar en volledig hebt), maar in dat geval zal de aanvraag tot voorfinanciering pas in behandeling worden genomen vanaf dat de projectaanvraag formeel werd ingediend.

 • Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

  Het programma gaat na of de aanvraag correct en tijdig is.

  Het programma kent een rang toe.

  Het programma gaat na of het gaat om begunstigden die geen Onderneming in Moeilijkheden zijn (of verifieert dat deze toets niet nodig is).

  Het programma gaat na of het project reeds werd ingediend.

  Het programma verwerkt de aanvragen in volgorde, per rang en hanteert daarbij een First In, First out principe. De aanvraagdatum (van de voorfinanciering) is leidend.

  Diende je een aanvraag voorfinanciering in vóór indiening aanvraag van je project? Dan wordt je aanvraagdatum voorfinanciering automatisch de datum van indiening van je projectaanvraag.

  Diende je een aanvraag voorfinanciering in na indiening aanvraag van je project. Dan geldt de effectieve datum van je aanvraag tot voorfinanciering.

  Effectieve toekenning van voorfinanciering kan ten vroegste vanaf goedkeuring van het project.

 • Kan mijn aanvraag geweigerd worden?

  Het programma voorziet voorfinanciering als een gunst, geen recht. De toekenning van voorfinanciering is steeds afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende fondsen bij het programma. Het programma kan een aanvraag in ieder geval steeds weigeren.

 • Hoe betaal ik mijn voorfinanciering terug?

  Als je voorfinanciering hebt ontvangen, zal op je declaraties steeds een vast bedrag aan EFRO bijdrage worden ingehouden door het programma, tot de voorfinanciering volledig is afgelost.

 • Kan ik mijn voorfinanciering niet op het einde afrekenen?

  Neen, dat is niet mogelijk.

  Het systeem van voorfinanciering maakt dat je moet afwegen of je liever een (substantieel) voorschot op je EFRO ontvangt met een systeem van korting op de declaraties, dan wel of je alle toegekende EFRO op het tempo van je declaraties wil ontvangen.