Overig - FAQ Interreg VI

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden (Interreg VI) op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Overig

 • Welk niveau van detail wordt verwacht in de aanmelding?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de Leidraad aanmelding.

 • Kan een project tijdens de uitwerking van een aanmelding tot een volledige aanvraag zelf nog besluiten van Specifieke Doelstelling te wisselen?

  Nee.

  Het Comité van Toezicht neemt een gemotiveerd besluit over de preselectie. De beslissing over de specifieke doelstelling maakt hier onlosmakelijk deel van uit. Dit CvT-besluit wordt ook zo gecommuniceerd aan de aanvrager. Hier kan niet van worden afgeweken. 

  Bij het opstellen van het GS-advies en het COG-advies zijn de inhoudelijke aansluiting en de budgettaire verdeling over de specifieke doelstellingen meegewogen. Het wisselen van SD zou afbreuk doen aan deze integrale beoordeling.  

 • De activiteiten van een project dragen bij aan meerdere Specifieke Doelstellingen van het IP, waaronder ook prioriteit D. Hoe kiezen we de SD waarin deze best wordt ingediend?

  Om te besluiten waar het moet worden ingediend, moet er gekeken worden waar de hoofdfocus van het project ligt. Belangrijk is ook om te kijken of het om een coherent geheel aan activiteiten gaat. Indien dit niet helemaal het geval is, gaat het in wezen om 2 (of meerdere) projectideeën en worden ze best apart aangemeld, elk in de voor hen meest relevante SD.  

  Ten aanzien van (activiteiten die passen binnen) prioriteit D zijn er geen andere richtlijnen dan voor de overige SD’s. Het is niet verboden om dergelijke activiteiten als (coherent) onderdeel van een groter project uit te voeren in een andere SD. We behandelen prioriteit D in dat opzicht op dezelfde manier als elke andere SD.