40%-forfait - FAQ

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


40%-forfait

  • Gelden de publicatieverplichtingen ook voor zaken die via dit forfait worden vergoed?

    Ja. 
    Alle output van het project blijft onderworpen aan de PR-verplichtingen.

  • Tellen de kosten die je maakt met dat forfait, mee als kosten in bvb een netto-inkomstenraming?

    Nee. 

    Deze kosten mogen niet worden afgetrokken van de inkomende kassastroom. De logica is immers dat die kosten vergoed zijn via de forfait en dus via die weg gedeclareerd worden op het project. Bij gebruik van reële kosten mag je de gedeclareerde kosten (bv. zaalhuur voor een event) niet aftrekken van de inkomsten (bv. inschrijfgelden voor het event). Projectkosten die je niet declareert, mag je wel aftrekken. Maar bij het gebruik van de forfait worden alle gemaakte kosten geacht gedeclareerd te zijn, ook al komt dat financieel niet helemaal overeen uit. Vanaf het moment dat de kosten een inhoudelijke link hebben met de projectactiviteiten (wat sowieso bij het gebruik van reële kosten een vereiste is om in mindering te worden gebracht op de inkomstenstroom) en tijdens de projectperiode zijn gemaakt, zitten die kosten vervat onder het forfait en mogen ze niet in mindering worden genomen bij het berekenen van de netto-inkomsten.