Eurobarometer: klimaatverandering als dringende uitdaging

Door Klara Boghaert en Krusha Mae Timmermans

De Eurobarometer is een jaarlijkse analyse van de Europese Commissie over verschillende aspecten in het leven van de Europese burger. Er zijn verschillende surveys en de laatste was in december 2022. Die wordt ook de ‘parlemeter’ genoemd en bevroeg de burgers onder andere over de verschillende uitdagingen waar de EU voor staat.

Een van die uitdagingen is bijvoorbeeld de klimaatverandering, die zowel in België als in Nederland in de top 3 zorgwekkende uitdagingen staat. Uit de parlemeter blijkt dat de meerderheid Belgen en Nederlanders vinden dat de EU te weinig doet om de klimaatverandering aan te pakken. Slechts 18% van de Belgen en 25% van de Nederlanders vindt namelijk dat de EU daar wel een bijdrage in levert. 

toekomstige uitdagingen voor EU burgers

Nochtans zijn er wel allerhande Europese projecten die dat probleem aanpakken, ook bijvoorbeeld in onze regio. Zelf denken we dan aan verschillende projecten die wij hebben bijgewoond, zoals GREENER, BioNIPU of Wier en Wind. Met GREENER wou men namelijk een biobased en biologisch afbreekbaar alternatief ontwikkelen voor polyacrylzuur gebaseerde polymeren. Er werden onder andere bioafbreekbare microplastics ontwikkeld, die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld protheses. BioNIPU had als doel om 100% bio-gebaseerd en niet-toxisch polyurethaan te ontwikkelen voor eindproducten in de textiel- en synthetisch rubberindustrie.

Projecten die ook rond dat thema werkten, zijn onder andere Smart Growers of Recupa, om er maar twee te noemen. Een van de vier programmapunten in Interreg V was dan ook milieu en duurzame groei. Verder zijn er natuurlijk ook projecten die meerdere thema’s dekken, zoals Lerend Netwerk Biobouwers en C-4CE, waarbij we op het slotevenement ook telkens aanwezig waren. Lerend Netwerk Biobouwers en C-4CE  vallen bijvoorbeeld allebei onder het thema ‘Arbeidsmobiliteit’, maar beide projecten hebben een milieu-insteek. Zo ligt de focus van Lerend Netwerk Biobouwers ook op biobouwen en het gebruik van biobased materiaal zoals hout en bamboe, en ligt de focus van C-4CE op circulaire economie (= economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem). Omgang met duurzaamheid, milieu en bepaalde materialen hebben dus ook een invloed binnen andere Interreg-thema’s

toekomstige uitdagingen voor EU burgers

Daarnaast zijn er ook een aantal projecten van Interreg V die nog even lopen, waaronder ConnectSME, dat aandacht besteedt aan nieuwe duurzame technologieën. Binnenkort posten we daarover ook nog een artikel! In het Interreg VI programma wordt er verdergebouwd aan de klimaatproblematiek onder het luik ‘een groener Europa’. Ook daar zullen er dus weer veel projecten zijn die hun steentje bijdragen aan de toekomst. Hoog mikken is dus de boodschap!

De volledige fiche met de resultaten van de parlemeter vind je hier: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2932

Alle berichten

Klara en Krusha zijn Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.