Wier en wind, met de nadruk op wier

Door Klara Boghaert

Het eindevent van het project Wier & Wind vond afgelopen vrijdag (2 december) plaats op de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. In plaats van in Middelburg stonden we eerst op de campus in Vlissingen, maar gelukkig was dat niet zo ver van waar we echt moesten zijn (heel de tijd rechtdoor en aan de molen naar links), zei de vriendelijke conciërge.

We werden ontvangen met kaneelrollen en thee vooraleer we welkom werden geheten in de aula door Olivier De Clerck van de UGent en Eef Brouwers van North Sea Farmers. Het was in het Engels te doen, want er waren ook internationale studenten aanwezig. 

“match made in heaven, or at sea, as you like.”

De eerste spreker van deze namiddag was Nico Buytendijk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die er via Teams bij was.Hij wees op de confrontatie met vele risico’s en op het belang van internationale samenwerking. Vervolgens was onze directeur Bram de Kort aan de beurt, ook online. Hij had het over de ‘chances & changes’ van Interreg. Hij had het dus over de subsidies van Interreg, combinaties van oplossingen en het belang van samenwerking. Hij noemde de samenwerking van Wier en Wind een “match made in heaven, or at sea, as you like.” Hij feliciteerde het project ook met de resultaten en had het tenslotte nog over de toekomst: de veranderingen in Interreg VI en wat je moet doen als je ook een project wil opzetten. 

De rest van het programma was opgedeeld in drie delen: een technisch, een ecologisch en een interactief deel. Het technische deel begon met de uitleg van het project door Olivier De Clerck en Eef Brouwers. Ze gaven het volledige projectverloop mee met een tijdlijn, de projectdoelen en het economische aspect. Michiel Mol van The Seaweed Company kwam vervolgens het productiesysteem voor offshore zeewierteelt en de daarmee gepaard gaande uitdagingen toelichten. De modellen die ze daarvoor op de computer hadden gemaakt, waren ook echt indrukwekkend. Jan Murre van Murre Technologies had het vervolgens over de offshore zeewieroogst. Ze hebben daarvoor een oogstmachine ontwikkeld en volledig getest. De volgende stap is om een passende zaaimodule te ontwikkelen. Daarna sprak Garbiëlle Verbeeke, onderzoekster aan de HZ University of Applied Sciences, over de teelt en monitoring van zeewier in de Noordzee. Ze lichtte de resultaten toe van de verschillende zaaimethoden en van de kweek op de verschillende netten. Na deze presentaties was er tijd voorzien voor vragen, waar het geïnteresseerde publiek dan ook gebruik van maakte. 

Na de koffiepauze begon het ecologische deel: Klaas Timmermans van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gaf meer uitleg bij de ecologische aspecten van offshore zeewierteelt en de eventuele limieten waarop die zou kunnen botsen. Het doel is om de zeewierteelt in de Noordzee te verhogen, maar er moet natuurlijk wel nog altijd een evenwicht zijn in het mariene ecosysteem. Tenslotte werden de mogelijkheden voor co-cultuur van zeewier en schelpdieren besproken. Het interactieve deel werd vervolgens geleid door Klaas Jan Wardenaar van Smartland en Eef Brouwers. Ze stelden een roadmap voor, maar die was nog niet volledig af. Ze wilden samen met het publiek aftoetsen wat er verder nodig is. Via Slido konden alle aanwezigen, ook online, vragen beantwoorden die daarna ook bediscussieerd werden. Op die manier wilden ze dus samen met de aanwezigen de toekomst van de zeewiersector verder vormgeven. 

Ondanks het strakke tijdschema was het programma toch een beetje uitgelopen. Olivier De Clerck werd erbij gehaald om een slotwoordje te doen en ons naar de bar te begeleiden. Naast aquacultuur en zeewierteelt was dat toevallig ook een van zijn specialiteiten. We konden het dus niet beter treffen. In de bar konden we dan napraten met een drankje en een hapje. Zeewierhapjes, wel te verstaan. Er was zelfs keuze! Zeewierchips (mijn persoonlijke favoriet), gefrituurde zeewierhapjes met zeewiermosterd, of ‘puur’ zeewier, het was er allemaal! Inclusief tandenstokers om wat verdwaald zeewier van tussen je tanden te halen. En als je even genoeg had van al dat zeewier, waren er ook andere hapjes, waaronder (vegetarische) bitterballen, uiteraard.

Alle berichten

Klara Is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.