Opening Praktijklab Corrosie & Isolatie in Terneuzen: onderonsje tussen corrosie-goeroes

Door Klara Boghaert

Vorige week dinsdag vond de opening plaats van het Praktijklab Corrosie & Isolatie voor industrieel praktijkonderzoek bij Scalda in Terneuzen. Voor diegenen die er in Terneuzen niet bij konden zijn, zoals ik, was er een livestream voorzien.

We werden welkom geheten door Veronique van de Reijt van Scalda en Rutger van der Male van KicMPi. Toen de telefoons op stil waren gezet, zodat berichten van het WK voetbal niet konden storen, werd het traject van het project geschetst aan de hand van een tijdlijn. Vijf jaar geleden werd de eerste stap gezet. Corrosie vormde een probleem en er was vooral nood aan innovatie. Er werd een consortium samengesteld, wat resulteerde in een unieke Vlaams-Nederlandse samenwerking. Aan de ene kant was deze dag de afronding van het project, maar aan de andere kant ook de start van iets nieuws, namelijk de opening van het lab.

In de eerste presentatie, praktijklab voor maritiem praktijkonderzoek, werd duidelijk gemaakt waarom corrosie zo een groot probleem vormt. Het is namelijk een grote last voor het milieu en bovendien hangt er ook een hoog prijskaartje aan vast. Er werden voorbeelden aangehaald van de gevolgen van corrosie. Zo is de inzakking van de brug in Genua in 2018 bv veroorzaakt door corrosie. Er is dus een beter corrosiemanagement nodig.


De Antwerp Maritime Academy doet onderzoek aan de hand van sensorinstallaties en verschillende pontons in Oostende en Vlissingen. Ook in de daaropvolgende presentatie, praktijklab voor laboratoriumtesten, ging het over de problemen die corrosie veroorzaakt: veiligheid, omgeving, verlies aan productie en hoge kosten zijn er maar enkele. Het belang van praktijkonderzoek, testen en demonstreren van innovaties werd dan ook onderstreept.


Na de presentaties van deze verschillende praktijklabs kwam Thomas Van Hoestenberghe van Fluves aan het woord. Dat bedrijf ontwikkelde glasvezeltechnologie waarmee ze corrosie onder isolatie (kort COI, in het Engels CUI) nauwkeurig kunnen meten. Na de uitleg over hoe ze dat aanpakken, kregen de aanwezigen koffie en de online aanwezigen een wachtmuziekje. kennis van technologie daarbij kan helpen. CorrosieLABS is er eigenlijk gekomen als een antwoord op dit probleem. Op het einde van haar presentatie gaf ze nog mee dat het belangrijk is om zulke initiatieven te ondersteunen (dus daar heeft Interreg Vlaanderen- Nederland al een goede job gedaan). Na Clare Watt kwam er een andere corrosie-goeroe aan het woord: Geert Henk Wijnants van World Class Maintenance. Hij kwam de ontwikkelde best practices voor risk based CUI management presenteren. Ze hebben een handboek en verschillende tools ontwikkeld en willen hun netwerk uitbreiden om het bewustzijn rond de corrosie onder isolatie-problematiek te vergroten.


Wat in alle presentaties terugkwam, was: data data data. Het hebben van harde data is dus heel belangrijk om onderzoek te doen naar corrosie, maar is niet altijd voorhanden. Daarna volgde nog een praktijklab presentatie, deze keer voor industrieel praktijkonderzoek. Dit was vooral een samenwerking tussen Sirris en Scalda. In het corrosielab hebben ze veel kunnen testen onder realistische omstandigheden en de resultaten ervan waren te zien in de proeffabriek.


De officiële opening van de proeffabriek zelf was zonder online publiek en het doorknippen van het lintje door de burgemeester heb ik dus moeten missen. Maar het was wel een heel informatieve namiddag!

Alle berichten

Klara Is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.