Interreg achter de schermen: Bart

Door Tine Vochten

Om het jaar in schoonheid af te ronden, drukten we collega Bart een kop koffie in de handen en vroegen we hem (opgelet, Vlaamse uitdrukking op komst) de pieren uit de neus. 

In jouw e-mailhandtekening staat de mysterieuze titel ‘Adviseur beheerautoriteit’. Vertel ons meer! 

Tegen mijn vrienden zeg ik dat ik moet toezien dat overheidsgeld goed beheerd en besteed wordt. Europa vertrouwt ons als subsidieprogramma middelen toe om te investeren maar wij moeten deze investeringen op onze beurt weer verantwoorden, bijvoorbeeld aan auditeurs. Daarom is onze werking relatief geformaliseerd en is alles wat we doen vastgelegd in procedures. Mijn taak voor de beheerautoriteit bestaat er dus uit om aan externen te verantwoorden dat wij onze middelen op een correcte manier besteden en te verzekeren dat onze procedures hiervoor volstaan. Ik zie er dus ook op toe dat we de vastgelegde procedures ook in praktijk omzetten.  

Wat ik zelf heel leuk vind aan mijn baan, is dat ik organisatiebreed kan werken en er veel afwisseling is. Ik buig me over beleidsmatige en financiële zaken en ik spring bij op de plekken waar de nood het hoogste is.  

De voornaamste reden waarom de job mij aantrekt: hoewel het vaak over droge en technische materie gaat, kan ik mijn job uitvoeren met veel autonomie en flexibiliteit. 

Hoe ben je bij Interreg terecht gekomen?  

Ik doctoreerde in Louvain-La-Neuve in Europese politiek maar heb altijd gependeld vanuit Antwerpen. Dat was achteraf bekeken gekkenwerk, maar ik ben verknocht aan Antwerpen. Dus toen mijn doctoraat afgerond was, ben ik op zoek gegaan naar vacatures in de sector, dus EU-gerelateerd, en dicht bij huis in Antwerpen. Toevallig stond toen deze vacature open bij provincie Antwerpen. Ik heb getwijfeld om af te haken omdat de vacature erg vaag was en er hoorde ook een heel abstracte thuisopdracht bij. Gelukkig heeft een hr-medewerker van de provincie op mij ingepraat en mij overtuigd om op gesprek te gaan. Dat gesprek ging goed en heeft me over de streep gehaald. Eigenlijk kon ik de maandag erna beginnen bij een consultancybureau maar in plaats daarvan ben ik de tot dan voor mij onbekende wereld van Interreg binnengestapt. En intussen zijn we bijna zes jaar later. 

Waar kijk jij naar uit in de nieuwe programmaperiode? Zijn er belangrijke veranderingen voor de managementautoriteit? 

Ik kijk er naar uit om een aantal langlopende trajecten in 2023 eindelijk af te ronden. We zijn al een hele tijd bezig met de ontwikkeling van het e-loket en het in eigen beheer nemen van de uitbetalingen aan projecten, deze zouden automatisch moeten gebeuren. Beide trajecten verlopen moeizamer dan ik verwacht had, maar ze zijn vanuit beheersmatig oogpunt erg belangrijk. Als ze in de praktijk gebracht worden en goed lopen, dan is dit voor iedereen, zeker ook voor onze begunstigden, een vereenvoudiging.  

Waar vinden we je als je niet aan het werk bent? 

Wat in mijn job geldt, geldt ook voor mijn privéleven. Ik houd van contrasten en afwisseling. Ik ben dit jaar begonnen met vaker De Tijd (heel droge financieel-economische krant, nvdr) te lezen maar ik houd ook van coming-of-age series en high school films. Ik houd veel van sport en ook van studeren. Zo heb ik recent een dik fysicaboek gekocht om mijn kennis ter zake wat bij te spijkeren. Ik vind het ook fijn om in huis fysiek bezig te zijn met renoveren, zij het niet te lang aan één stuk.  

Hoe ziet de kerstvakantie er voor jou uit? 

Ik heb het wilde plan om een tuft gun in huis te halen. Dit is een soort pistool waarmee je wol op een doek schiet en waarmee je leuke wandtapijten kan maken. Verder wil ik een beetje fysica studeren, een renovatieklusje doen en fietsen met de collega’s. 

DIY foto 'tufting Bart'

DIY foto 'tufting Bart'

Wat wens je onze projecten voor 2023? 

Een vlotte doorstart! Ik hoop dat de subsidieaanvragen en alle controles erop vlot lopen zodat de focus op de juiste plek kan liggen, namelijk op de inhoud. Bijzonder aan mijn job is dat hoe minder ik over een project of partner hoor, hoe beter hun project loopt. Geen nieuws is vaak goed nieuws voor een beheerautoriteit! 

Alle berichten

Tine is beleidsmedewerker en gaat even graag gezwind op pad om verslag uit te brengen.