Care2Adapt: Out of the healthbox

De deelnemers van het opleidingstraject Care2Adapt brachten op 7 april een bezoek aan de Floating Farm en Bluecity in Rotterdam. Ze onderzochten daar wat je kunt leren van andere sectoren over de implementatie van innovaties. “Het verbaasde mij hoeveel inspiratie het geeft om ook eens out of the box te denken, eens buiten de zorgsector te kijken en hoeveel je daarvan meeneemt naar je eigen organisatie en werk”, vertelt Tamara Schauvliege, een van de deelnemers. 

Bron: Care Innovation Center West-Brabant 

Het implementeren en opschalen van innovaties en het wendbaar houden van de zorgorganisatie is een vraagstuk waar veel organisaties mee stoeien. Hoewel er grote stappen zijn gemaakt naar meer digitale zorg door corona, is het duurzaam implementeren van innovatie nog een uitdaging. Het Care2Adapt opleidingsprogramma helpt Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties zich fundamenteel en toekomstgericht te versterken. Daar hoort leren van andere sectoren dus ook bij. “Innovatie inspireert, geeft je energie, verbindt mensen. Kennis moeten we collectief maken, want innoveren vraagt echt om samenwerking. Het lost vraagstukken van grote importantie op”, legt Vincent Overmeer manager thuiszorg bij Surplus, uit. Ook het management of bestuur van de deelnemers sluiten aan bij deze inspiratiebijeenkomsten, zodat ook zij nieuwe inspiratie opdoen en net als de deelnemers deze inzichten meenemen naar hun eigen organisatie. 

©Care Innovation Center West-Brabant

De Floating Farm in Rotterdam is de eerste drijvende boerderij ter wereld en staat voor circulair boeren. Dierenwelzijn, duurzaamheid en innovatie zijn prioriteit nummer één. Hiermee wil de farm gezond voedsel produceren in steden, dichtbij de gebruiker en met gebruik van ‘afvalstromen’ uit de stad. De groep kreeg hier een rondleiding en wat duidelijk naar voren kwam is het belang en het lef om te durven innoveren, experimenteren en te mogen falen. Betrek de juiste mensen, met de juiste expertise. Loop niet in zeven sloten tegelijk, maar begin klein, experimenteer en gebruik de bevindingen om door te ontwikkelen en op te schalen. 

Doen we dat in de zorgsector genoeg? Of kan dit nog beter? “Durven denken en daarna ook durven springen en doen”, legt Tamara uit als een van haar belangrijkste inzichten. “Een basis analyse en plan van aanpak is nodig, maar we mogen ons daar niet in verliezen. We moeten stappen durven zetten, dingen uittesten, evalueren en bijsturen om snelheid te kunnen nemen.” Over snelheid gesproken. Ook het vervoer van de ene naar de locatie in Rotterdam was innoverend; de watertaxi. Een uitstekende manier om ontzettend snel van de ene kant naar de andere kant van Rotterdam te komen. Geen verkeer, stoplichten en oponthoud. Binnen no time arriveerden we bij BlueCity; zelfs de golven die bij windkracht 6 aanwezig waren, hielden ons niet tegen. 

©Care Innovation Center West-Brabant

Ook daar draait het om innovatie, maar dan met focus op de circulaire economie. In een oud tropisch zwemparadijs worden door pioniers nieuwe concepten ontwikkeld voor de circulaire economie. Ondernemende mensen ontmoeten elkaar hier en ontwikkelen onder andere nieuwe perspectieven om impact te vergroten, zero waste levensstijlen en future proof materiaal. Afval bestaat hier niet. Door anders te kijken naar al bestaande producten, materialen en ideeën krijgen deze weer waarde. 

Zijn we dan misschien te realistisch in de zorgsector? Volgens Vincent Overmeer zat de inspiratie van dit bezoek ook in het ‘naïeve lef’: “Bij beide projecten vond ik het geweldig dat er grenzeloos werd gedacht. Dat gaf de oplossingsrichting veel ruimte. Oplossingen en ‘hulp’ komt soms uit onverwachte hoeken”, vervolgt hij. Het doel van dit inspiratiebezoek was om uit je eigen veilige bubbel te komen. “Ik ben anders gaan kijken naar de mensen die je betrekt bij het zoeken naar oplossingen en het werken aan vraagstukken. Opvattingen en ideeën uit ‘branchevreemde’ hoeken kan enorm helpen. Nu doen we dat nog ‘te braaf’. Vrijdenken is dan nodig. Meer samenwerken is het adagium. Idem voor het durven investeren.”

©Care Innovation Center West-Brabant

Geïnspireerd door deze twee innoverende initiatieven gingen de Care2Adapt deelnemers terug naar huis. We zijn benieuwd hoe de deelnemers deze learnings toe gaan passen in de projecten die zij uiteindelijk in de praktijk brengen binnen hun organisatie. Dit zal met elkaar gedeeld worden tijdens de volgende opleidingsdagen. Want in welke sector je ook werkt, de aanpak om succesvol te innovaties te implementeren is sectorloos. Benieuwd waar de deelnemers mee bezig zijn? Bekijk hier de innovatieve projecten die worden geïmplementeerd in hun organisaties.

Alle berichten