Avondlezing EU strategie voor gendergelijkheid

Door Klara Boghaert en Krusha Mae Timmermans

Hey! Krusha en Klara hier! Wij zijn de nieuwe IVY-reporters bij Interreg Vlaanderen - Nederland en maandagavond (5 december) waren we bij de lezing over de EU strategie voor gendergelijkheid (2020-2025) in Gent.

In deze lezing, georganiseerd door Europa Direct Oost-Vlaanderen en geleid door Petra Debusscher, werd duidelijk dat de coronapandemie de gendergelijkheid negatief heeft beïnvloed omdat er meer gendergerelateerd geweld, armoede en een ongelijk inkomen is. Tijdens de pandemie werd nog duidelijker dat vrouwen meer van het onbetaalde, huishoudelijke werk thuis op zich nemen (75%!).

Greet Vermeylen benadrukte het belang van gendermainstreaming en intersectionaliteit, aangezien niet alle vrouwen hetzelfde zijn en verschillende strategieën nodig zijn voor verschillende vrouwen. Mary Collins stelde de vraag welk EU-land al gendergelijkheid kent. Het trieste antwoord op die vraag is dat er geen enkel EU-land is en zelfs geen enkel land ter wereld. De EU strategie voor gendergelijkheid is dus absoluut noodzakelijk en dringend. Ze benadrukte ook dat genderongelijkheid een maatschappelijke kwestie is, niet alleen een vrouwenkwestie, en dus hand in hand moet worden aangepakt.

Ook werd gewezen op het belang van vrouwen in leidinggevende posities en gelijke beloning. Een andere interessante invalshoek was de huidige klimaat- en energiecrisis zonder genderdimensie (vandaar het belang van gendermainstreaming). Ze wees er bovendien op dat de grootste EU-agendapunten, namelijk de digitale agenda en de European Green Deal, geen enkel genderaspect bevatten.

Tot slot kon ook worden geconcludeerd dat gendergerelateerd geweld, genderstereotypen en toxische mannelijkheid dringend moeten worden aangepakt, bij voorkeur vanaf jonge leeftijd. Het goede nieuws is wel dat voor het eerst in de geschiedenis uit deze strategie voor gendergelijkheid meerdere strategieën zijn gevolgd, die het belang van gendergelijkheid voor de Commissie belichten, bv de lgbtq+ strategie. Maar op het einde werden we wel herinnerd aan de woorden van Simone de Beauvoir: “Vergeet nooit dat er slechts een politieke, economische of religieuze crisis voor nodig is om de rechten van vrouwen in twijfel te trekken. Deze rechten zullen nooit verworven zijn. Je zult je hele leven waakzaam moeten blijven.” We zullen ons dus moeten blijven inzetten, als we gendergelijkheid willen bereiken.

Alle berichten

Klara en Krusha zijn Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.