“Werken in de haven, da’s meedraaien met de wereldtop”

Door Sofie Van Overschelde

Het North Sea Port-havengebied strekt zich uit van het Oost-Vlaamse Gent tot het Zeeuwse Vlissingen. Het groeit, het bloeit en is aldus een ideale plek om een Interregproject te realiseren. Ik mocht praten met Schepen Bram Van Braeckevelt (Stad Gent) en projectverantwoordelijke Elle De Kuyper over het project North Sea Port Talent, dat recent is ingediend. 

Goeiemorgen Schepen Van Braeckevelt & Elle. Laten we met de deur in huis vallen: wat was de aanleiding voor het project North Sea Port Talent?

Schepen Van Braeckevelt: Zo’n duizend Nederlanders steken dagelijks de grens over om te werken in Vlaanderen. Het omgekeerde woon-werktraject is zelfs dubbel zo populair, met maar liefst 2000 Vlamingen die in Nederland aan de slag gaan. Desondanks blijven er arbeidsuitdagingen hangende in de North Sea Port, en dan meer specifiek omtrent de invulling van technische vacatures. Het aantal vacatures stijgt, maar het is moeilijk kandidaten te vinden. 

We namen al meerdere stappen om hier aan tegemoet te komen. Zo kwam in 2018 nog het heuse ‘Havenactieplan’ tot stand. Hiermee slaan tal van spelers de handen in mekaar om bedrijven in de haven te begeleiden in hun zoektocht naar personeel. Een grensoverschrijdende aanpak is essentieel om deze uitdagingen een hoofd te bieden. 

Elle: Bovendien leeft de perceptie dat de haven heel veraf en moeilijk bereikbaar is. Dit verhoogt de drempel om er aan te slag te gaan. Nochtans is de haven slechts op enkele kilometers verwijderd van het Gentse stadcentrum. Fiets, auto, te voet,.. zelfs de veerboot! Het zijn alle mogelijkheden om je naar de haven te begeven. We plannen nu onder meer te onderzoeken hoe we de mobiliteit naar de Gentse haven kunnen promoten.

Schepen Van Braeckevelt
© Sien Verstraeten

Kan je onze lezers even toelichten wat naast dit mobiliteitsaspect de opzet is van North Sea Port Talent? 

Schepen Van Braeckevelt: We willen ervoor zorgen dat zowel de actuele als toekomstige vacatures vlot ingevuld worden. Maar het gaat verder dan dat. We willen de samenwerking in de haven tussen onze havenpartners werkelijk duurzaam versterken. Denk dan maar aan Stad Gent, Voka, VDAB, de Provincie Oost-Vlaanderen, … Ook over de Vlaamse grens heen vonden we waardevolle partners zoals de Zeeuwse Gemeente Terneuzen. Bundeling van krachten stelt ons in staat om ook op lange termijn vraagstukken in de haven te tackelen. Want de arbeidsmarkt verandert erg snel. ‘Wendbaar’ en ‘toekomstgericht’ zijn hierbij sleutelwoorden. 

Elle: Op korte termijn zullen we experimenteren met out-of-the-box methodieken voor het invullen van vacatures. Zo gaan we een gezamenlijke North Sea Port-stand inrichten op de jaarlijkse Afstudeerbeurs in Gent. Normaliter hebben de Volvo’s, de Arcelor Mittal’s,.. van de haven er een individuele stand, echter gaan we deze keer de krachten bundelen. Daarnaast werken we een tool (lessenmodule, red.) uit om leerlingen uit het secundaire onderwijs warm te maken voor een job in de haven. De ontwikkeling van een zogenaamde ‘talentincubator’ pikt dan alweer hoger opgeleide zij-instromers op en stoomt hen vervolgens klaar voor een job die aansluit bij hun soft skills. Verder zorgt werkplekleren voor het verwerven van technische competenties die een havenjob vereisen.

Elle De Kuyper

Elle De Kuyper

Aaaah, deze ‘lange termijn’-plannen kunnen verklaren waarom er in de wandelgangen van het Interreg-secertariaat al eens gefluisterd wordt dat North Sea Port Talent reeds droomt van een vervolgverhaal.

Schepen Van Braeckevelt: We hopen inderdaad dat dat er ook in Interreg VI aandacht zal blijven voor het thema ‘werk en arbeidsmarkt’. Dit zal ongetwijfeld voor ons opportuniteiten bieden. Enerzijds zullen we in dit Interregproject de pilots die Elle net beschreef uitvoeren. Anderzijds geloven we erin dat doorheen dit proces er op lange termijn een vertrouwensband zal ontstaan tussen alle partijen in de haven én erbuiten. Op deze band willen we verder bouwen om het duurzame samenwerkingsmodel te realiseren. 

Goed nieuws, want ik kan reeds bevestigen dat we ook in Interreg VI weer zullen inzetten op een socialer Europa, inclusief arbeidsmarkt en opleiding!

Wat maakt de haven dan juist zo’n aantrekkelijke werkomgeving?

Schepen Van Braeckevelt (lacht): Ik ben Schepen en werk natuurlijk vanuit het stadhuis - midden in de stad - dus voor mij is het centrum de ideale werkplek. Maar de diversiteit van de haven vind ik een heel aantrekkelijk element. Van kleinschalige kmo’s, tot reuzegrote multinationals en daarenboven tal van pioniers uit de chemische industrie, .. Werken in de haven, da’s meedraaien met de wereldtop.   

Elle: Ook ik werk voor de Stad, maar ik woon in het havengebied. Ik kijk uit mijn raam en zie als het ware een mini-wereldje. De spiksplinternieuwe hoogtechnologische hoogovens van ArcelorMittal, het nieuwe elektrische wagenmodel van Volvo... allen behoren ze tot mijn dagelijks uitzicht. Daarnaast is de haven cruciaal in ons dagdagelijkse leven. We hebben geen krant zonder drukkerij, geen fruitsap zonder de perscentrales en geen bananen zonder de vestiging van Chiquita in Terneuzen. Dat is slechts een kleine greep uit de zaken die de haven ons te bieden heeft.

Ik zou bijna zelf van job veranderen! Hoewel de huidige omstandigheden natuurlijk niet ideaal zijn. Het is dan ook onvermijdelijk de volgende vraag niet te stellen, maar hoe gaan jullie om met de uitdagingen die Covid met zich meebrengt? 

Elle: De Covidcrisis slaat stevig om zich heen. Hoewel ook wij hopen dat deze snel weggaat, blijven we niet bij de pakken zitten. Integendeel, de crisis toont net aan hoe waardevol ons project kan zijn. Eén van onze pijlers is namelijk ‘vacaturegericht opleiden’. Nu de evenementensector quasi plat ligt, kunnen we deze technische profielen via onze talentenincubator op slechts drie maand tijd basisvaardigheden aanleren waardoor ze volledig operationeel in de haven aan de slag te kunnen gaan. Bovendien zijn deze profielen doorgaans gewend om geen klassieke 9-to-5 job uit te oefenen, wat ook het geval is in de haven. Win-win dus! Daarnaast organiseren we onze eigen digitale jobbeurzen en zelfs heuse digitale jobdates. 

Tot slot, wat zou je nu willen meegeven als advies aan jezelf toen je zelf op zoek was naar een passende job?

Elle: Ik doe mijn huidige job dolgraag en zou mezelf dan ook oprecht het advies geven om voor deze job te gaan. De havenfocus maakt dat ik heel toekomstgericht te werk kan gaan, een antwoord kan bieden op uitdagingen in de maatschappij, en zo het verschil kan maken. 

Schepen Van Braeckevelt: In mijn geval vind ik ook niks schoner dan de Gentenaars van dienst te kunnen zijn. Mijn advies is dus om een job te zoeken die zinvol aanvoelt. Ook fijne collega’s zijn er belangrijk voor mij. Als de mayonaise in een team écht pakt, zorgt dat in mijn ervaring voor extra goede resultaten. 

Met die wijze raad zullen we onze lezers op pad (naar de haven?) sturen. Dankjewel! 

Alle berichten

Naast projectadviseur voor Provincie Oost-Vlaanderen is Sofie ook af en toe reporter van dienst