Gezocht: enthousiaste m/v/x met hart voor grensoverschrijdende samenwerking

Door Tine Vochten

De coronacrisis heeft een gigantische impact gehad op onze arbeidsomstandigheden. Of we nu zijn blijven werken onder strikt gereglementeerde voorwaarden, gedwongen kantoor aan huis houden, technisch werkeloos zijn of misschien zelfs van de gelegenheid een deugd gemaakt hebben en ons op een nieuwe opleiding of onderneming gestort hebben, één ding geldt voor elk van ons: we hebben moeten vaststellen dat onze baan niet zo vast is als we dachten.

Wat de coronacrisis heeft uitvergroot, is natuurlijk al langer een feit: de arbeidsmarkt fluctueert voortdurend. Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en vergrijzing en evoluties zoals digitalisering zorgen voor tekorten op de arbeidsmarkt. Hierdoor raken vacatures voor medisch en verzorgend personeel en voor technische krachten moeilijk ingevuld. Bovendien vereisen nieuwe sectoren zoals deze rond hernieuwbare energie nieuwe vaardigheden en competenties.

Anderzijds is voor andere groepen de kloof tot de arbeidsmarkt moeilijk te overbruggen, denk maar aan vluchtelingen, laaggeschoolden of oudere werknemers. Ook hebben werknemers andere verwachtingen van hun carrière, hechten belang aan een goede balans tussen werk en privé en zoeken uitdagingen en manieren om zich te ontwikkelen.

Voor de lage landen geldt dat we samen sterker staan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Zo wil North Sea Port Talent de tewerkstelling in het gelijknamige havengebied verbeteren, ondersteunt en leidt ZORO zorgpersoneel op en ontsluit Werkinzicht grensoverschrijdend data over de arbeidsmarkt.

Ook in de komende programmaperiode 2021-2027 behouden we onze focus op de arbeidsmarkt. Enerzijds willen we binnen prioriteit A - Een slimmer Europa - de succesvolle in- en uitstroom van studenten en werknemers in (technische) opleidingen verhogen en de juiste opleidingen ontwikkelen om slimme specialisatie en de overgang naar een groene en slimme economie mogelijk te maken. Anderzijds is prioriteit C - Een socialer Europa –gewijd aan de bredere arbeidsmarkt. Binnen deze prioriteit gaat er aandacht naar het grensoverschrijdend ontsluiten van vacatures, het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen, het verbinden met onderwijsinstellingen met elkaar en de arbeidsmarkt, etc.

Alle berichten

Tine is beleidsmedewerker en gaat even graag gezwind op pad om verslag uit te brengen.