Samen meten is samen weten

Door Jan van Blerk

Schone lucht in de grensregio wordt alsmaar schaarser. De jaarlijkse gezondheidskosten veroorzaakt door een slechte luchtkwaliteit in Europa worden geschat op zo’n 1500 miljard euro.

Brongerichte maatregelen om vervuiling te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren zijn vanzelfsprekend het belangrijkste, maar het invoeren van deze voorschriften vergt over het algemeen veel tijd. Op korte termijn is het daarom ook nodig om kwetsbare groepen extra te beschermen tegen luchtverontreiniging. Eén van de mogelijke maatregelen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren is luchtzuivering.Project Zuivere Lucht streeft ernaar om de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van gevoelige groepen in de grensregio Vlaanderen-Nederland te verminderen. In dit project wordt een nieuwe techniek ontwikkeld om binnenlucht te zuiveren, en wordt die techniek getest in voorzieningen (kinderdagverblijven, scholen) in Antwerpen en Den Haag. Daarnaast stimuleert het project ook burgerwetenschap: hoemeetiklucht.eu is speciaal ontwikkeld voor eenieder die zelf de luchtkwaliteit in zijn/haar buurt wil meten, en in Antwerpen en Den Haag meet men samen met burgers het effect op van experimentele lokale beleidsmaatregelen rond luchtkwaliteit. Kortom, innovatieve luchtzuiveringstechnieken worden geoptimaliseerd en getest in voorzieningen voor gevoelige groepen. Samen met de burger wordt de luchtkwaliteit actief gemeten en worden doelgerichte lokale oplossingen bedacht.

In het verlengde hiervan organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij recentelijk een studiedag rond luchtkwaliteit en burgerwetenschap. Deze bijeenkomst vond plaats in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Brussel en richtte zich op de ideale rol van (en samenwerking tussen) overheden én burgers in het tegengaan van luchtverontreiniging. Ik was hier als reporter aanwezig en greep mijn kans om Celien van Gorp, coördinator van dit project, te interviewen. Bekijk de video waarin Celien uitleg geeft over een recent ontwikkelde toolbox om zelf luchtkwaliteit te meten, de ‘living labs’ in Den Haag en Antwerpen en de internationale samenwerking met één gezamenlijk doel: schone lucht voor ons allemaal.

Alle berichten

Jan van Blerk is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.