Keerbergse scholieren brengen het energieverlies van de gemeente in kaart

Door Jassime Meeusen

Om het maatschappelijk draagvlak rond duurzaam bouwen en verbouwen te vergroten, werden vanuit het project See2Do! verschillende energiecoöperaties en burger-engagerende initiatieven op touw gezet. De overweldigende informatiestroom rond energiebesparende maatregelen op een laagdrempelige maar activerende manier ontsluiten, is immers de uitdaging die het project zich ter harte neemt.

"De studenten sensibiliseren over het belang en de voordelen van energiezuinig wonen is een belangrijk uitgangspunt" aldus docent Erwin Vandenwyngaert

Met de gevel-en woningscans werd een meer participatieve strategie uitgestippeld om de burgers lokaal tegemoet te komen en het warmteverlies bij particuliere woningen terug te dringen. In Keerbergen schaarde het Technisch Atheneum zich achter deze energetische missie om haar studenten, middels de warmtescans, de theorie aan de praktijk te laten toetsen. "De studenten sensibiliseren over het belang en de voordelen van energiezuinig wonen is een belangrijk uitgangspunt", verklaart docent Erwin Vandenwyngaert. Gedurende de wintermaanden trok hij er wekelijks met enkele studenten op uit om thermische metingen te verrichten in en rond de woningen van deelnemende bewoners. Interreg trok er een zonnige ochtend mee op uit om te zien hoe deze woningen doorgelicht worden. 

Met de thermische camera in de aanslag nemen de studenten beurtelings infraroodfoto's van de verschillende risicozones. Ze fotograferen aansluitingen van muren en gevels naar het binnen- en buitenschrijnwerk, maar ook naar het plafond, de draagbalken en de voordeur waar − zoals bij quasi alle woningen − een temperatuurverschil gedetecteerd wordt. Maar alvorens de metingen accuraat uitgevoerd kunnen worden, dienen de studenten het meetbereik en de temperatuurverdeling nauwkeurig af te stellen op de meetomgeving, dit "om de oppervlaktetemperaturen correct te kunnen registreren", antwoordt een van de studenten op verzoek van de docent. De resulterende infraroodbeelden kunnen dan, aan de hand van de weergegeven kleurenschaal, geanalyseerd worden om de energetische kwaliteit van het gemeten oppervlak af te leiden. Daarnaast dienen de studenten ook rekening te houden met de aard van het meetoppervlak. Zo zullen ramen de omliggende warmtestralingen reflecteren en bijgevolg geen correcte lezing mogelijk maken. Ook "de aanwezigheid van de zon stuurt de warmtemetingen in de war", vertelt de docent, "aangezien de gevel op die plaatsen al is opgewarmd, zijn koude en bewolking de ideale weersomstandigheden"

Tijdens de volgende lessen brengen de studenten van de afdelingen bouw, hout, elektriciteit en CV het warmteverlies van de bezochte woning samen in beeld. “We leggen de klemtoon immers op het ‘bouwteam’ en de samenwerking die noodzakelijk is om duurzame totaalconcepten te realiseren in de toekomst”, verklaart directeur Steven Hendrickx, waarmee de golf richting duurzaam bouwen ook in het onderwijs op gang gebracht wordt. Ten slotte ontvangen de bewoners tijdens een ‘Energiedrink’ energieadvies op maat, bestaande uit gerichte innovatieve ingrepen, die zowel hun energierekening als hun CO2-uitstoot zullen reduceren.

Alle berichten

Jassime werkt voor Interreg Vlaanderen-Nederland en kruipt af en toe in haar schrijverspen.