Een Klein Scheurtje in een Concreet Plan: Beton Naar Hoogwaardig Beton

Door Pat Horst

Tot nu toe heb ik veel geschreven over de eindresultaten van verschillende projecten die door Interreg Vlaanderen-Nederland gesubsidieerd worden. Maar in werkelijkheid is het niet zo gemakkelijk als het lijkt om mooie resultaten op te leveren. Het succes van een project hangt af van veel verschillende factoren, met o.a. hard werk van de betrokkenen. Ook blijft Interreg een rol spelen tijdens de projecttermijn. Projectadviseurs en beleidsmedewerkers bezoeken het project op regelmatige basis om de vooruitgang te bekijken en de vinger aan de pols te houden. Het was dus interessant om mee te gaan op werkbezoek en de ‘midterm’ te ervaren van Beton Naar Hoogwaardig Beton.

Zoals de naam van het project meegeeft, gaat het over het maken van beton. Er wordt veel energie gebruikt voor het maken van beton en het blijkt ook dat tijdens het proces veel CO₂ wordt uitgestoten. Eigenlijk is het maken van beton veel schadelijker voor het milieu dan het reizen met vliegtuigen! Het maken van beton neemt 8% van de wereldwijde CO₂-emissies, terwijl de luchtvaartsector 2.5% neemt. Dus er is zeker een behoefte aan een project dat inzet op hergebruik van beton. 

Om nieuw beton te maken van oud beton moet er een scheidingsproces ontwikkeld worden dat helemaal niet eenvoudig is. Je zou denken: verpulver het en maak er wat leuks van, maar dat kan helaas niet. Beton bestaat uit cement, water en granulaat en het moet allemaal gescheiden worden voordat het kan worden hergebruikt. Momenteel is het project de scheidingsprocessen aan het testen. Eerst gaan de grote stukken beton in een magnetronoven op hoge temperatuur en dan worden ze verpulverd tot een specifieke grootte. Daarna gaat het weer de magnetronoven in. Het eindresultaat is een product dat gezeefd en gesorteerd kan worden. Dit gehele proces is niet zo simpel. Welke methode moet gebruikt worden om het te verpulveren? Tot welke grootte moeten de stukken worden gebroken? Op welk temperatuur moet de magnetronoven staan? In welke volgorde moet dit allemaal gebeuren? Hoeveel energie gaat het kosten en brengt het op om dit te doen?

Ook gaat het hier over meningsverschillen over welke technologie het best wordt gelanceerd. Tijdens het werkbezoek was er hierover een discussie tussen de projectpartners. Bij de één ging het meer over de vermarkting van het product terwijl bij een ander de focus lag op het onderzoek. Het communiceren met partners, vooral in het begin van het project, is dus zeer belangrijk. Het project is ondertussen anderhalf jaar bezig en sommige vragen zijn nog niet compleet beantwoord, dus dat wordt flink keuzes maken voor het nieuwe jaar.

Voordat de lange ochtend eindigde, had ik nog de kans om een gesprekje te voeren met Prof. Hubert Rahier, de projectmanager. We kwamen terecht op het onderwerp van Europese steun, en hij vertelde me dat hij al meerdere keren financiering had aangevraagd, maar dat dit maar niet wilde lukken. Nu dat hij verantwoordelijke is van een Interregproject, is hij er heel blij mee. Het gaat niet enkel over de financiële ondersteuning, want hij vertelde mij dat hij vooral de nauwgezette en op maat begeleiding van de projectadviseur waardeert en dat je deze ‘service’ niet bij alle Europese subsidieprogramma’s aangeboden krijgt. Dat wist ik niet.

Ik bedankte hem voor het gesprek en hij liep weg om de vertegenwoordigers van onder andere, de Nederlandse Rijkswaterstaat te begroeten. Ik at mijn vegetarisch broodje op en dacht na over wat hij had gezegd. Interreg biedt niet louter financiële ondersteuning , maar wil er ook voor zorgen dat, ondanks de complexe procedures, het project vlot verloopt. Volgend jaar zullen we zien of de grote vragen zijn beantwoord en of het ontwikkelde scheidingsproces succesvol in steen staat gebeiteld. Toch is één ding zeker; Sus Bergmans, projectadviseur van Beton Naar Hoogwaardig Beton, doet er alles aan om het project te laten voldoen aan alle doelstellingen en na afloop mooie en blijvende resultaten te laten opleveren.

Alle berichten

Pat Horst is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.