Door de bomen het bos

Door Kathleen Mostien

De onmisbare waarde van bomen in tijden van klimaatopwarming, bereikt zo stilaan ons collectief besef. Toen een Vlaams minister een poosje geleden stelde dat bomen ook altijd de functie hebben gehad om gekapt te worden, deed dat meer dan een wenkbrauw fronsen.  En toch. Economie en ecologie gaan wel degelijk samen, ook in het bosbeheer.  Enter project eco2eco.  Bosbeheerders uit Vlaanderen en Nederland gingen de afgelopen 3 jaar volop voor de optimalisatie van de productie van kwaliteitshout mét behoud en verbetering van de ecologische functies van het bos. Kortom, een duurzaam bosbeheer met aandacht voor de vermarkting van het hout.  

4 April 2019, Ossendrecht, kennisdag van het project eco2eco.  Met meer dan 200 waren ze, de bosbeheerders uit de lage landen, om alles te leren over boomgericht bosbeheer, de selectie van kwaliteitshout, alternatieve houtverkoopmethoden, behoud van biodiversiteit en zoveel meer.

De ruime interesse is te verklaren vanuit de enorme uitdagingen die er liggen. 

In veel van onze bossen op zandgronden is de biodiversiteit vrij beperkt en de productie van hoogwaardig kwaliteitshout is vaak lastig. Naast biodiversiteit en productie hebben bossen vaak ook nog een recreatieve functie.  Bovendien wordt een deel van het lokaal geproduceerde hout naar het buitenland verscheept, om nadien als laagwaardige producten terug te keren. In bossen waar dat kan zet men te weinig in op enerzijds versterking van soortenrijkdom en anderzijds de lokale productie en verkoop van kwaliteitshout. Eco2eco werkt hieraan door in te zetten op verkoop- en beheermethoden voor kwaliteitshout én tegelijk de aanplant van bomen, o.a. soorten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en bodemverbetering.

Dat er een mentaliteitsshift nodig is in de sector, mag duidelijk zijn. Dat eco2eco erin slaagt dat ook te bereiken, is straf, heel straf!  Maar de partners zijn dan ook niet de minsten. 

Opleidingsinstituut van de Vlaamse overheid Inverde is de trekker.  Staatsbosbeheer, Agentschap Natuur en Bos en diverse bosgroepen en regionale landschappen in Vlaanderen en Nederland zorgen voor ruime expertise en een draagvlak.  Samen experimenteerden ze dat het een lieve lust was. 

Hun resultaten vind je op www.eco2eco.info of op www.ecopedia.be/pagina/bos


Alle berichten

Kathleen is projectadviseur voor de provincie Antwerpen