Nano4Sports waakt over gezondheid van sporters

Door Jan van Blerk

Vol enthousiasme sta je op het punt om je dagelijkse hardlooptraining te vervolgen. Immers, jouw allereerste halve marathon zit eraan te komen en je wilt topfit zijn. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje.

Na een kwartier flink te hebben hardgelopen voel je een brandende pijn in je knie. Je baalt ervan, je was zo goed bezig met de voorbereiding voor dit evenement. Medische problemen komen met name bij beginnende hardlopers frequent voor en zijn in een aantal gevallen ernstig genoeg om de training tijdelijk of definitief te stoppen. Het merendeel van de (beginnende) hardlopers onderschat de moeilijkheidsgraad van het hardlopen en zijn zich niet bewust van de hoeveelheid belasting die de spieren, botten en pezen te verwerken krijgen. Risicofactoren voor een hardloopkwaal kunnen een gebrekkige looptechniek en/of een te hoge intensiteit omvatten. 

Heleen is werkzaam als Biomedical R&D engineer bij imec Connected Health Solutions en ex-toproeister van de Nederlandse vrouwenacht


Nano4Sports zoekt slimme, innovatieve oplossingen die ons beter, veiliger, meer en levenslang laten sporten

Om een beter inzicht te krijgen in hoe men blessures bij recreatieve lopers kan voorkomen, hebben imec NL en Fontys Sporthogeschool Eindhoven binnen het kader van Nano4Sports diverse looptechniek en -houding metingen verricht tijdens de 10km Run by Night van Eindhoven Marathon op zaterdag 13 oktober 2018.  

Nano4Sports, een door Interreg ondersteund project,heeft als doel de regio Vlaanderen-Nederland op de kaart te zetten als sportinnovator en werd op de marathon onder andere vertegenwoordigd door Heleen Boers, Biomedical R&D Engineer bij imec. In een telefonisch interview spreekt zij over de missie van Nano4Sports en blikt zij terug op de slimme sensor metingen tijdens de Marathon Eindhoven. Nano4Sports wil zeer geavanceerde sensoren ontwikkelen die de sporter goed kan dragen tijdens het sporten en hem of haar feedback zal geven over tal van zaken, zoals de fysieke activiteit, houding, hartslag, spierinspanningen of huidgeleidbaarheid. De focus ligt op lopen en fietsen.

“Een van de doelen van Nano4Sports is het verminderen van blessures bij recreatieve lopers, door middel van sensoren en feedbacksystemen.” Het Nano4Sports project bestaat daarbij uit verschillende delen. Zo zijn er vorig jaar tijdens de Halve Marathon van Eindhoven video opnamen van lopers gemaakt en eerder dit jaar zijn er metingen verricht op een loopband met verschillende soorten sensoren. Heleen geeft aan dat de resultaten van eerdere metingen de basis vormden voor de selectie van sensoren bij de recente meting tijdens de Marathon Eindhoven. “Met behulp van sensoren in de schoenen en een hartslagsensor meten we de beweging en de vermoeidheid, zo kunnen we achteraf bepalen hoe de looptechniek tijdens die 10 kilometer verandert. Wat voorgaand onderzoek al aantoonde, bleek dat hoe vermoeider men raakte, hoe meer verandering er plaatsvond met betrekking tot de looptechniek en houding: men begint heel energiek en loopt dan in korte passen. Naarmate je vermoeid raakt, ga je steeds grotere passen zetten waarbij het contact tussen voet en grond langer duurt. Zodra men grotere passen gaat maken met een onveranderde loopsnelheid, hebben spieren en gewrichten meer te verduren. Blijft men dit consequent doen, kunnen er kleine scheurtjes in je spieren en zelfs je bot ontstaan met als resultaat een blessurereactie.” 

Een live feedback systeem voor hardlopers is nog in ontwikkeling. Er wordt goed samengewerkt om dit te realiseren, zo geeft Heleen Boers aan: “Bij de universiteiten wordt onderzoek gedaan naar feedbackmechanismen en bij imec wordt de technologie ontwikkelt, maar het gaat er uiteindelijk om dat iemand daar ook echts iets mee gaat doen. Een afdeling binnen de TU/e waar we nu mee samenwerken is Industrial Design en men kijkt daar naar ‘hoe de technologie met de mens interacteert’. De Fontys sport Hogeschool benadert met name looptechniek.” 

Op de vraag wat haar rol binnen het Nano4Sports project is reageert Heleen: “Ik heb in de topsportpraktijk gestaan en ik doe nog steeds vrij actief aan sport (triatlon). Daarnaast heb ik vanuit mijn opleiding en mijn persoonlijke interesse veel passie voor technologie en data-analyse Daardoor kan ik twee verschillende brillen opzetten. Ik kan enerzijds kijken met een sportersperspectief: wat heeft de sporter nodig? Anderzijds kan ik kijken vanuit de technologische kant: worden er reële eisen gesteld aan het systeem, wat voor data komt hieruit voort en kunnen we deze data teruggeven aan de eindgebruiker?” 

Wat betreft het grensoverschrijdende karakter geeft Heleen aan: “het is vooral erg belangrijk om samen te werken met Vlaamse en Nederlands partners, om kennis uit te wisselen vanuit verschillende achtergronden (universiteiten, bedrijven, sportclubs, de topsport). Uiteindelijk is dit project gericht op het ontwikkelen van sensortechnologie die gebruikt kan worden door elke sporter. Er zit veel variatie is hoe de sport (en de zorg) georganiseerd is in elk land. Door deze samenwerking krijgen wij data en kennis vanuit meerdere perspectieven.”

Meer weten? 

In onderstaande video van Sports & Technology legt Heleen Boers verder uit hoe de metingen bij de Eindhoven Marathon in zijn werk gingen. 


website: www.nano4sports.eu
facebook: https://www.facebook.com/nano4...

Alle berichten

Jan van Blerk is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.