GLITCH: lange termijn kruisbestuiving van technologieën in de glastuinbouwsector

Door Jan van Blerk

Op 24 september vond een persmoment voor GLITCH plaats bij de tuinderij Barka te Borsbeek. De bijeenkomst was gericht op het in de schijnwerpers zetten van een uniek samenwerkingsverband in de glastuinbouwsector. 

GLITCH staat voor (zet je schrap) Glastuinbouw Innoveert door Co-creatie met Koolstofarme Hightech en binnen dit project werken zowel telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen als klanten samen aan efficiëntere en duurzamere teeltsystemen en technieken. De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. Echter, veel hightech sluit nog niet aan bij de behoeften van tuinders door een gebrek aan marktpotentieel, concurrentiekracht en milieu-efficiëntie. GLITCH beoogt hier verandering te zullen brengen door in te spelen op het innovatieproces zelf. 

Provinciaal gedeputeerde voor Landbouw en Innovatie Ludwig Caluwé: 

“Het probleem bij veel nieuwe technologieën is dat ze niet gebruiksklaar zijn. Er zijn nog tal van aanpassingen nodig voordat ze volwaardig kunnen functioneren op een bedrijf. En dat kost tijd en geld. Daarom willen we voortaan nieuwe technologieën van bij de ontwikkeling volgen. Het Interreg-project GLITCH is het eerste project waar we de ontwikkeling van nieuwe technologieën mee in handen nemen.”


Op de foto (van links naar rechts): Bart van Calenberge (projectleider GLITCH), Dhr. Caluwé (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Harm Waterborg (afgevaardigde Provincie Limburg), Bart en Kathleen Peeters (tomatentelers).


Alle berichten

Jan van Blerk is Interreg Reporter binnen het programma van Interreg Volunteer Youth, een initiatief dat deel uitmaakt van het Europese Solidariteitskorps.