E-Trucks Europe blikt terug én kijkt vooruit

Door Jassime Meeusen

Het Interreg-project Waterstofregio 1.0 betekende reeds een vruchtbare stroomversnelling in het onderzoek naar waterstof als schone brandstof en duurzame energiedrager in Europa. Met Waterstofregio 2.0 is het innoverende project aan zijn tweede proefstuk toe en wordt onder meer verder ingezet op de ontwikkeling van duurzame waterstof uit groene energie.

Naar aanleiding van de oprichting van twee nieuwe productiefaciliteiten van E-Trucks Europe, een belangrijke doorbraak in de opschaling van emissie-vrij transport, zetten we het project graag nog eens voor het voetlicht. Ben Cornelis, business developer bij E-Trucks Europe, blikt terug op de waardevolle realisaties en het toekomstige tracé van de betrokkenheid van E-Trucks in Waterstofregio. 

Kan u het parcours toelichten dat u dankzij de Interreg-steun gerealiseerd heeft?
In 2010 is E-Trucks Europe opgericht. Aanvankelijk is gestart met de ombouw van conventionele dieseltrucks naar elektrische trucks. Vanwege de beperkte actieradius ontstond al snel de wens om die range te vergroten door een extra energiebron toe te voegen aan de truck in de vorm van een waterstof brandstofcel. Met Interreg steun is in het project Waterstofregio een prototype e-truck met waterstof range extender gebouwd. Hiermee is gedurende een paar jaar elke vrijdag oud papier ingezameld in de stad Eindhoven. Daarbij zijn veel data verzameld en is het waterstofsysteem op de E-Truck technisch doorontwikkeld. Vervolgens is een Roadmap 2017-2022 opgesteld. Resultaat is dat begin 2019 in Lommel (B) en Westerhoven (NL) twee nieuwe werklocaties in gebruik genomen worden voor de productie, service, onderhoud en reparatie van waterstof-elektrisch hybride zware vrachtwagens met een hoge energiebehoefte. 

Waterstofregio 2.0 eindigt in 2020, welke doelstellingen wil E-Trucks de komende jaren nog realiseren?
De komende jaren wordt de productie in stappen opgevoerd naar circa 50 trucks per jaar. E-Trucks Europe zal zelf ook de service, onderhoud en reparatie van de trucks verzorgen. Het waterstof-elektrisch systeem wordt door onze engineers nog verder doorontwikkeld, samen met toeleveranciers in de keten. Op termijn verwachten we dat het batterijpakket kleiner zal worden en de capaciteit van de brandstofcel groter. Dit heeft te maken met de voortdurende doorontwikkeling in technologie, de interessantere prijs van componenten en de grotere beschikbaarheid van waterstoftankstations.

Welke voordelen verschaft het grensoverschrijdend samenwerken?
Zo’n majeure nieuwe ontwikkeling als ‘rijden op waterstof’ kun je niet eenzijdig als één bedrijf in Nederland of België introduceren. Daarom is het om te beginnen goed dat de visies, vertaald in roadmaps op Europees en nationaal niveau, op de toekomst van waterstofvervoer goed op elkaar aansluiten. Vervolgens kun je een dergelijke ontwikkeling als klein familiebedrijf ook niet alleen dragen. Daar heb je de hele keten voor nodig: toeleveranciers, producenten, waterstofleveranciers en eindgebruikers, maar ook kennisinstellingen en overheden. Verder werken we via bijvoorbeeld WaterstofNet en het Power-to-Gas Cluster van Vlaamse industriële bedrijven samen met andere spelers op het gebied van waterstoftoepassingen. E-Trucks Europe is onderdeel van de Beukers Groep met vestigingen in Nederland en België. De netwerken in beide en andere landen waren, zijn en blijven echt nodig om een dergelijke innovatief product te kunnen ontwikkelen, produceren en vermarkten. Daardoor lopen we in Europa nog steeds mee op kop en kunnen we elkaar versterken.   

Wat zijn alternatieve toekomstperspectieven van waterstof als duurzame energiedrager? Kunnen deze technologieën ook in andere sectoren geïntroduceerd worden?
De mogelijkheden van waterstof als energiedrager zijn legio, omdat het gemakkelijk om te zetten is in stroom én te maken is uit stroom door middel van elektrolyse bijvoorbeeld. Daarnaast kan waterstof goed en goedkoop opgeslagen worden, wat met elektriciteit niet het geval is. Transport van waterstof door een leiding is bovendien goedkoper dan van stroom door een koperkabel. Daarom is waterstoftechnologie niet alleen bruikbaar in transporttoepassingen (auto’s, trucks, bussen, schepen en vliegtuigen), maar ook in gebouwen (woningen, bedrijven, ziekenhuizen en overheidsgebouwen) als vervanger van aardgas. 

Alle berichten

Jassime is communicatiemedewerker bij Interreg Vlaanderen-Nederland en kruipt af en toe in haar schrijverspen.

Bekijk ook