Smart Tooling

Dit verslag volgt het proces van het onderzoek en de realisatie van de inspectierobot voor Smart Tooling. Het doel van de inspectierobot is het inspecteren van olietanks voor vuile
plekken die schoongemaakt moeten worden. In het verslag komt de analyse, ontwerp, realisatie, beheer en uiteindelijk de conclusie en aanbevelingen naar voren.

Voor het project is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke aanpassingen zijn benodigd
om de huidige inspectierobot operationeel te krijgen om een tankwand te inspecteren op olieresten? 

(oktober 2019)