eco2eco

Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen (2017). Het betreft 3 rapporten aangaande het in kaart brengen van houtstromen, analyse van rondhoutprijzen & prijsbepalende parameters en de toekomstige vraag naar (kwaliteits)hout in relatie tot het mogelijke aanbod.