Train4SmartServices

Aan beide zijden van de grens is er een groeiende vraag naar mensen met ‘digital skills’. ‘Train4SmartServices’ speelt hierop in en wil een grensoverschrijdend trainee-programma ontwikkelen voor een duurzame inzetbaarheid van ICT professionals voor dienstverlening in diverse topsectoren zoals additive manufacturing, precisielandbouw, health en de ICT-sector zelf. In dit programma worden de deelnemers smart opgeleid via een continue integratie van ‘werken’ en ‘leren’. 

Enerzijds worden kandidaten geworven om als trainee ingezet te worden, anderzijds worden bedrijven en organisaties geworven waar de trainees kunnen worden geplaatst. Het totale traject heeft een duur van 18 maanden waarbij ‘samen leren’ en ‘samen werken’ ingedeeld is in vier blokken met een basis-, bedrijfs-, specialisatie- en stagemodule. Bij ‘samen leren’ ligt de focus op kerncompetenties en specialisaties, bij ‘samen werken’ gaat alle aandacht naar werkervaring op doorgroei- en expertniveau. Over de blokken heen wordt gewerkt aan soft skills, zelfprofessionalisering en projectmanagement skills. Er nemen 75 trainees deel aan het programma. De trainee, de bedrijfsmentor en de begeleider van de onderwijsinstantie werken nauw samen: de ontwikkeling van een online tool met o.a. een chatfaciliteit zorgt voor continue communicatie. 

Verder wordt er een beter inzicht verkregen in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt m.b.t. smart services doordat de tekorten in competenties en de carrièrekansen voor ICT’ers in alle sectoren in kaart worden gebracht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de grens-infopunten, arbeidsbureaus, kamers van koophandel, Holland Expat Center en wetenschappelijke programma’s zoals ITEM.  

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Campus Heerlen Management & Development B.V.

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 3.400.000€ levert Interreg een bijdrage van 1.700.000€ (50%)