Naar inhoud

Download lijst van begunstigden Interreg IV

Download project examples Interreg V – English

Alle projecten

web

Grenzeloos zakendoen in het groen

Het project onderzocht de behoeften en mogelijkheden om MICE-activiteiten (Meetings, Incentives, Congresses & Events) met een focus op een groene, landelijke omgeving in een grensoverschrijdende samenwerking verder te ontwikkelen en uit te bouwen.

webportaal

Grenzeloze Kanaalzone

Het project ‘Grenzeloze Kanaalzone’ wou via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat van de volledige Kanaalzone Gent – Terneuzen verbeteren.

Grenzeloze Logistiek - RECHT - RGB HR

Grenzeloze logistiek

Het project “Grenzeloze Logistiek” had tot doel de logistieke sector in de grensregio op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken.

Groeikans2web

GROEI.kans!

Dit project beoogde het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Groene grondstoffen

Het project stimuleerde en ondersteunde de kennisontwikkeling en innovatie rond nieuwe toepassingen van plantaardige productie.

46 RR II

I-TRAVLE

Door te investeren in het project I-TRAVLE, wilden de projectpartners de implementatie van deze revalidatietechnologie verder faciliteren, zodat patiënten volledig autonoom kunnen oefenen in deze virtuele leeromgeving.

icq2

ICQ

Het doel van dit project was de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in en voor het onderwijs via samenwerking en inhoudelijke verdieping verbeteren.

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_CMYK

IMPROVED

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt [...]

bvbweb1

In de Ban van Buiten – Finale en Ouverture

Dit gemeenschappelijk project werd opgezet rond twee landgoederen, Roosendael (Sint-Katelijne Waver in Vlaanderen) en Mattemburgh (Hoogerheide – Nederland), die heel sterke gelijkenissen vertonen. Het doel hierin was om via een gezamenlijke aanpak de herwaardering, de ontwikkeling en de ontsluiting van beide landgoederen te ontwikkelen, inclusief daarin gelokaliseerd landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed en natuurwaarden.

IncNet afbeelding 4 (1)

Incubatorennetwerk(t)

Het project Incubatorennetwerk(t) heeft door het opzetten van een interregionale en interuniversitaire samenwerking een belangrijke meerwaarde geboden bij de economische valorisatie van onderzoeksresultaten, gerealiseerd in Vlaamse en Nederlandse universiteiten.