GrasgGoed - NGAG

Met 'GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof' geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio de resten van natuurbeheer een tweede leven. Vooral bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij dat niet of beperkt benut wordt. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te halen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. 

‘GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof’ wil daarom duurzame ketens van aanbod, inzameling, verwerking en afzet tot stand brengen. De focus ligt hierbij op enkele karakteristieke en natuurlijke landschappen in de grensregio zoals Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (rivierenlandschap), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (grensoverschrijdend heidelandschap) en Het Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek (grensoverschrijdend kleinschalig beekdal). 

Het project wil in de drie regio's zo veel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar brengen om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. Daartoe verbeteren we de onder meer maai-, voorbewerkings- en transportsystemen. Zo komt het maaisel beter uit de natuur en is het droog en goedkoper te vervoeren. We verbeteren ook machines die celstructuren van het gras vernietigen en scheiden in vezels, eiwitten en celsappen. Op basis hiervan ontwikkelen we nieuwe, regionale producten zoals papier en karton, isolatiemateriaal of veenvrije potgrond uit grasvezels. Het eiwitconcentraat en het nutriëntensap proberen we verder in te zetten als veevoeder of bodemverbeteraar. Met maaisel kunnen ontzettend veel producten ontwikkeld worden, maar de markt en technieken zijn nog nieuw. Binnen het project willen we de markt voor regionale biogebaseerde producten graag meer en beter ontsluiten.

Het voorbije jaar kregen we een beeld van de soorten en hoeveelheden reststromen die vrijkomen in de projectgebieden (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch en Vlijmens Ven, Dommeldal en Vallei van de Zwarte Beek). De bevindingen werden samen gebracht in een uitgebreid rapport. Van verschillende soorten natuurgras (o.a. witbol, éénjarig riet, zegges, pitrus en lidrus) werden kuilen aangelegd. Met die kuilen kunnen we het gras voor langere tijd bewaren en is het heel het jaar beschikbaar voor experimenten. Zo verwerkten we al ingekuild gras tot vezels. Daarnaast scheidde een mobiele grasraffinagemachine voor het eerst op terrein vers natuurmaaisel in vezels, eiwitten en restsappen. Zowel van (ingekuild en vers) gras als van grasvezels werden stalen genomen. We onderzochten of ze bruikbaar waren in potentiële eindproducten. Voor een aantal producten als papier, karton en isolatiematten waren de eerste resultaten veelbelovend. Voor andere producten als kattenbakkorrels en bodemverbeteraar/potgrond staat het verwerkingsproces nog niet helemaal op punt. De komende periode werken we hier verder aan. Op basis van de eerste testen gaan we aan de slag met het aanpassen en verfijnen van de verwerkingsinstallaties en starten we volgend maaiseizoen met een nieuwe reeks testen. De voorbije periode werden 8 potentiële biogebaseerde eindproducten geselecteerd en hebben we voor elk product een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vervolgens hebben we op basis daarvan 4 producten gekozen waar we ons binnen GrasGoed verder op zullen richten. Voor deze producten zullen we komende periode businesscases en marketingplannen ontwikkelen.

Tot slot organiseerden we diverse expertmeetings. Een eerste in mei 2017 over de logistieke uitdagingen binnen de keten van gras naar goed. Deze meeting bracht een heleboel nieuwe inzichten en enkele maanden later voerden we de eerste praktijktesten met aangepaste maai- en opraapmachines op rupsen uit dankzij die inzichten. Daarbij werd 15 hectare nat tot zeer nat grasland op veenbodem gemaaid en afgevoerd in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. We onderzochten of dit snel en efficiënt kon zonder de bodem en de natuur te beschadigen. Op basis van die resultaten zullen er dit jaar aangepaste maai- en opraapmachines ontwikkeld worden en gaan we ons ook verder richten op transport en overslag(locaties). In een tweede expertmeeting (mini-symposium) stelden we de eerste resultaten binnen het project aan een breed publiek voor. De deelnemers kregen zo inzicht over de hoeveelheid en kwaliteit van het natuurgras, de wetgeving rondom verwerking en toepassing en de mogelijkheden voor verwerking.

De verslagen van de expertmeetings zijn beschikbaar op www.grasgoed.eu

update: februari 2018logo-grasgoed-met-EU-vlag.png#asset:2200

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Natuurpunt Beheer

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 5.441.045,12 levert Interreg een bijdrage van € 2.720.522,56 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten