i-4-1 Health

Antimicrobiële resistentie neemt wereldwijd toe en is een groeiend probleem in zorginstellingen, de openbare bevolking en de intensieve veehouderij. Als een bacterie resistent is tegen een antibioticum betekent dit dat de bacterie niet meer gevoelig is voor dat antibioticum en dat infecties met deze bacterie niet meer met dat antibioticum te behandelen zijn. Door het toenemen van antimicrobiële resistentie nemen ook de ziektelast, sterfte en zorgkosten toe. 

Tot op heden komt antimicrobiële resistentie in België en Nederland veel minder vaak voor dan in andere delen van de wereld. Dit heeft ondermeer te maken met het relatief terughoudend gebruik van antibiotica bij mens en dier en de hoge standaarden voor infectiepreventie in de zorg en de veehouderij. Het i-4-1-Health project, dat geleid wordt door het Amphia ziekenhuis (Breda) is een grensoverschrijdend One Health project waarin het vóórkomen en de verspreiding van antimicrobiële resistentie in ziekenhuizen, publieke gezondheidszorginstellingen, en de intensieve veehouderij in de Vlaams-Nederlandse grensregio inzichtelijk worden gemaakt. 

Projectverantwoordelijke hoogleraar Jan Kluytmans legt uit:
“Grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk omdat de verspreiding van resistente bacteriën niet stopt bij de landsgrenzen. Resistente bacteriën trekken zich daarnaast weinig aan van de muren van een instelling. Een patiënt die in een ziekenhuis besmet wordt met een resistente bacterie kan deze meenemen naar een ander ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld naar een verpleeghuis. Naast samenwerking tussen landen is het van belang dat verschillende sectoren samenwerken. Resistente bacteriën verspreiden zich namelijk niet alleen tussen mensen maar ook tussen mensen en dieren.

In het i-4-1-Health project wordt het netwerk tussen ziekenhuizen, publieke gezondheidszorginstellingen en veehouderij aan beide landsgrenzen versterkt. Daarnaast wordt aan twee innovatieve ontwikkelingen gewerkt: de Infectie Risico Scan (IRIS) en een Track and Trace Systeem (TTS) voor resistente bacteriën.

Om op een gestandaardiseerde manier infectierisico’s in beeld te brengen ontwikkelt i-4-1-Health een digitaal meetinstrument: de Infectie RIsico Scan (IRIS). De IRIS stelt gebruikers in staat om infectierisico’s in zorginstellingen, kinderdagverblijven en de veehouderij op een gestandaardiseerde, objectieve manier zichtbaar te maken. De IRIS meet verschillende factoren die een rol spelen in het voorkómen van infecties en de verspreiding van resistente bacteriën, zoals een goede schoonmaak, goede handhygiëne door zorgverleners, het juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Daarnaast meet de IRIS als uitkomst het dragerschap van resistente bacteriën. 

Als er resistente bacteriën aangetroffen worden bij mensen of dieren zal van een aantal specifieke resistente bacteriën de genetische code (het DNA-profiel) in kaart worden gebracht door middel van zogenaamde Whole Genome Sequencing (WGS). Door verschillende DNA-profielen met elkaar te vergelijken kan verspreiding van bacteriën worden aangetoond tussen individuen, maar ook tussen instellingen, sectoren en landen (Track en Trace). 

Tot slot, inzicht in infectierisico’s, het vóórkomen en de verspreiding van antibiotica-resistente bacteriën dienen als uitgangspunt voor het ontwikkelen en inzetten van gerichte beheersmaatregelen in de toekomst.

update: februari 2018

Alle projecten