GROW!

De glastuinbouwsector in de grensregio heeft een zeer hoge productiviteit, neemt de tweede plaats in als exporterende regio ter wereld en is internationaal het meest innoverend. Slimme crossovers tussen glastuinbouw met high tech systemen en materialen kunnen zorgen voor een versterkte positie. De specifieke crossover tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen, maar wordt tot op heden onvoldoende benut. GROW! brengt daarin verandering. 

GROW! zal ion selectieve sensoren verbeteren voor metingen van pH en voedingsstoffen in water om te weten welke voedingsstoffen worden opgenomen door de plant. Daarnaast zal ze klimaatsensoren optimaliseren voor metingen van o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en ethyleen. Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden. De te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek is de bundeling van Vlaamse en Nederlandse kennis essentieel.

Specifiek de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de tomatenplant wordt onder de loep genomen. Data wordt gekoppeld en geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat moeten stellen accurate beslissingen te nemen voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve gewasopbrengst. Daarnaast worden de waarde van de sensoren, datasystemen en plantmodellen ook bij slagewas getest in enkele glastuinbouwbedrijven en vertical farms. Bij witlof wordt o.a. onderzocht hoe doorstroming van water plaatsvindt van boven naar beneden en wat de bladgroente ‘eet’. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting IMEC Nederland, Afdeling WATS

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 3.393.057,95€ levert Interreg een bijdrage van 1.696.528,98€ (50%)