Grenzeloos Biobased Onderwijs

Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen.

Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. Zowel de competenties van huidige werknemers in de industrie als onderwijsprogramma’s voor de professionals van morgen schieten nog te kort. 

‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ wil het onderwijs beter laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen en specifieke vragen vanuit het bedrijfsleven. Om innovatie in de biobased economy te stimuleren is net daarom samenwerking tussen sectoren en onderwijsdisciplines essentieel. Zo zal de Strategische Projectorganisatie Kempen (SPK) de nodige skills en competenties in beeld brengen van huidige en toekomstige medewerkers die bij bedrijven gevraagd worden. Op die manier kunnen de leemtes in bepaalde lesmodules ingevuld en aangepast worden. Avans Hogeschool creëert een kennisnetwerk en digitaal platform voor onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. Daarnaast komt er een docentenpool voor biobased opleidingen waarbij docenten daadwerkelijk uitgewisseld worden. ROC West-Brabant staat op haar beurt in voor de inventarisatie van alle trainings- en oefenfaciliteiten in de grensregio. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt om bestaande faciliteiten zoals voor algenkweek, insecten, suiker- en bioraffinage te verbeteren. Een shared facility structuur wordt opgezet waar zowel studenten en professionals van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken. 

Alle projecten