CrossRoads 2

‘CrossRoads’ was één van de grootste successen in het vorige Interreg-programma. Via tientallen deelprojecten werden concrete innovaties gerealiseerd door samenwerkende bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Voorbeelden zijn de zelfklevende digitaal printbare lijmlaag van The Printgallery, en de TempMitter, een instrument voor mobiele validatiemeting. Heel wat bedrijven zijn dankzij de Interreg-bijdrage die is verleend via Crossroads stevig gegroeid.


‘CrossRoads 2’ bouwt op dit succes voort. De focus ligt dit keer op innovaties binnen domeinen als Agrofood, Chemie en materialen, High tech Systemen, Life Sciences & health, Cleantech, Biobased, Logistiek en Maintenance. Stuk voor stuk sectoren waarin maatschappelijk relevante toepassingen kunnen ontstaan. Door middel van actieve en directe benadering, open oproepen voor het indienen van interessante projectvoorstellen, begeleiding en coaching inzake partnermatching en subsidiëring zet Crossroads in de grensregio aan tot hechte samenwerkingen tussen bedrijven, aangevuld met kennisinstellingen.

Het eerste ‘CrossRoads’ realiseerde tussen 2010 en 2014 naar schatting 300 extra banen in de grensregio en had een significante invloed op het marktpotentieel van de deelnemende bedrijven. ‘CrossRoads 2’ streeft ernaar om 50 innovatieprojecten op te leveren waaraan bedrijven deelnemen, begeleid door onder andere Innovatiecentra Oost-Vlaanderen en Limburg, i-Cleantech Vlaanderen en BOM (Business Development & Foreign Investments). Al voor de zomer zal de eerste call voor projectvoorstellen worden gelanceerd.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 19.070.321,30 levert Interreg een bijdrage van € 7.999.628,52 (41,95%)