CrossCare

De zorgnood bij Vlaamse en Nederlandse ouderen zal de komende jaren enorm stijgen. Ook andere evoluties, zoals de toename van het aantal alleenstaande ouderen, de druk op de arbeidsmarkt inzake zorgberoepen en budgettaire beperkingen, vormen een belangrijke uitdaging. Om oplossingen aan te reiken in de grensregio is onderzoek en innovatie nodig.

CrossCare heeft als doel om innovatie in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen. Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Deze proeftuinen, of Living Labs geven bedrijven of zorgorganisaties de kans om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken. Zes ervaren zorgproeftuinen (CareVille, Innovage, LiCalab, Brainport Healthy Living Lab, CIC en EIZT) slaan de handen in elkaar. Elk innovatieproject krijgt een op maat gemaakte ondersteuning van één Vlaamse én Nederlandse proeftuin. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. Het CrossCare netwerk biedt op die manier een breed ecosysteem waarin samenwerkingsverbanden in de hele zorg- en waardeketen kunnen worden ontwikkeld.

In de eerste 2 waves in 2016 dienden 140 bedrijven projectvoorstellen in. In wave 1 gingen 11 bedrijven concreet van start in 9 innovatieprojecten. De stuurgroep zal eind april beslissen welke bedrijven uit wave 2 kunnen starten. Wave 3 staat open voor nieuwe projectvoorstellen.

update: april 2017


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Welzijnszorg Kempen

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 10.418.706,35 levert Interreg een bijdrage van € 4.999.353,17 (47,98%))

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten