Provincie Limburg (BE): Carpool Europa

Europa investeert in de sociaaleconomische ontwikkeling van Limburg. En dat al 30 jaar lang! Om de realisaties en dit jubileum onder de aandacht te brengen gaat het televisieprogramma "Carpool Europa" van start.

bron: Provincie Limburg

Meer dan 600 miljoen euro, 2.000 projecten

Op 29 april 2017 is het dag op dag 30 jaar geleden dat Europa begonnen is met te investeren in Limburg. Een gezamenlijk herstructureringsplan van de Vlaamse Overheid, de Federale Overheid en de Europese Commissie - het zogenaamde Toekomstcontract - moest Limburg er na de sluiting van de steenkoolmijnen economisch terug bovenop krijgen.

Aanvankelijk is sterk gewerkt rond de creatie van nieuwe jobs voor de ex-mijnwerknemers en de versterking van het maatschappelijk weefsel voornamelijk in de mijngemeenten. Er waren de aangehouden investeringen in de sanering en de herbestemming van de vroegere mijnzetels, in de stedelijke en economische infrastructuur, in bedrijfsgerichte ondersteuning, in opleidingsinfrastructuur en in sociale projecten. Vanaf 2000 is sterk gefocust op de uitbouw van een innovatiegedreven en duurzame economie. 

Gedeputeerde Erik Gerits legt uit:

Het is hier dat de kiemen voor de Limburgse speerpunteneconomie zijn gelegd. Ook de Limburgse troeven en sterktes op het vlak van innovatie en kennis werden via de Europese Interreg-programma’s steeds meer gekoppeld aan die van de omliggende regio’s om win-wins te creëren. De projecten zijn zeer uiteenlopend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van industrieterreinen, projecten gericht op onderzoek en innovatie, toeristische projecten, kinderopvang, stedelijke ontwikkeling, dorpsvernieuwing, opleidings- en bijscholingsprojecten voor werkzoekenden, … En zo kunnen we nog even doorgaan.

Nu - 30 jaar later - heeft Europa meer dan 600 miljoen euro in onze provincie geïnvesteerd en zijn er 2.000 projecten gerealiseerd. Het totale investeringsvolume van de projecten is daardoor kunnen oplopen tot ongeveer 2 miljard euro. 

Carpool Europa illustreert maatschappelijk belang

Om te illustreren dat Limburg dankzij Europa nieuwe sprongen voorwaarts heeft kunnen zetten, start het provinciebestuur en TV Limburg met de tiendelige televisiereeks Carpool Europa. Iedere week worden verwezenlijkingen in een andere Limburgse regio getoond. Presentator Rick de Leeuw - bekend als zanger, dichter en schrijver - rijdt met zijn Europa car langs een aantal projecten. Hij neemt telkens een bekende Limburger mee om Europese projecten die ze onderweg zien grondiger te bekijken.

Benieuwd welke projecten in jouw buurt een Europese stempel dragen?
Stem dan vanaf donderdag 16 maart tot en met 18 mei 2017 zeker af op "Carpool Europa". 
Een aflevering gemist?
Elke aflevering kan je herbekijken op http://limburg.be/europainlimb...


Aflevering 1: Peppe Giacomazza


Aflevering 2: Nicky Vankets


Aflevering 3: Annemie Ramaekers


Aflevering 4: Anthony Kumpen


Aflevering 5: Guido Brepoels


Aflevering 6: Matty Zadnikar


Aflevering 7: Geert Houben


Aflevering 8: Hilde Houben-Bertrand


Aflevering 9: Marc Wauters


Aflevering 10: Herman Reynders


Categorie:

Alle berichten