Netwerkmeeting Trans Tech Diagnostics

Creatieve samenwerking is de basis voor innovatie. Daarom nodigt Trans Tech Diagnostics jou uit om deel te nemen aan de netwerkmeeting Cellulaire BioSensing, de nieuwe standaard voor Gepersonaliseerde Theragnostiek.

bron: Trans Tech Diagnostics

Deze netwerkmeeting richt zich op innovatieve samenwerking ter realisatie van de gepersonaliseerde geneeskunde van de toekomst. Binnen Trans Tech Diagnostics (TTD) werken de Universiteiten Maastricht en Hasselt, VITO NV en TSG InnoteQ aan de vertaling van hun biomedische Research&Development portfolio naar marktgerichte applicaties. Daarbij wordt de focus gelegd op Cellulaire Bioassays, BioImaging en Sensoranalyse om de persoonsgebonden gezondheidsstatus en therapeutische effectiviteit te bepalen.

MKB/KMO gezocht

TTD stelt dat onze individuele gezondheidsstatus (fitheid) weerspiegeld wordt door de capaciteit van de lichaamseigen cellen om te reageren op stressfactoren (Cellulaire BioSensing). Deze BioSensing maakt het tevens mogelijk om de werkzaamheid van medicijnen te achterhalen, maar wordt in hoofdzaak uitgevoerd binnen een academische setting die ongeschikt is voor de grote markt. TTD zoekt daarom naar samenwerkingen met private en publieke partners die de meest geschikte alternatieven bieden om deze BioAssays marktgericht te maken. Voor deze samenwerking biedt TTD opties tot contractonderzoek alsook voor TTD-partnerschap. MKB’s/KMO’s en kenniscentra op het vlak van BioImaging- en Sensortechnologie, BioAssay-ontwikkeling en QC hebben hierbij onze volledige belangstelling.

Wens je je hiervoor in te schrijven? 

Meld je tijdig aan door een email te sturen naar Daniel.Molin@interregttd.eu of Paul.Simons@interregttd.eu

Alle berichten