Partnersearch

Hier heb je de mogelijkheid om voor jouw project te zoeken naar de juiste partners. Stuur naar info@grensregio.eu een heldere, aansprekende oproep en laat jouw contactgegevens achter. Wij plaatsen jouw zoekertje online. Misschien vind je zo wel dé projectpartner voor jouw idee!

Ik bied aan

Wie: Dr. Marc Roelands
Functie: Onderzoeker 
Organisatie: Thomas More, Toegepaste Psychologie, Expertisecel “Psychologie, Technologie & Samenleving”
www.e-mentalhealth.be 

Ik bied aan:
Expertise in onderzoek m.b.t. gebruikers van digitale technologie, en interface tussen persoon en digitale toepassing.

Ik zoek

Wie: Roger ter Horst & Marco Faber
Functie: eigenaars
Organisatie: Brabantsche Stoombierbrouwerij 
Project: DEMI MORE

Ik zoek: 

Expertise op het gebied van duurzame klimaatbeheersing in monumenten.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Ine Schils
Functie: Coördinator 
Organisatie: Dubolimburg
Project: RHEDCOOP
 

Ik zoek: 
Modellen voor renovatie- en HE financiering via coöperaties bij particulieren en kleine tot middelgrote gebouwen.

Ik bied aan:
Expertise aanpak renovatiebegeleiding. 

Ik zoek

Wie: Luc Stijnen
Functie: Directeur 
Organisatie: Zonnige Kempen (sociale huisvestingsmaatschappij)
Project: ENLEB 

Ik zoek:

Informatie over circulaire economie en duurzaam bouwen

Ik zoek

Wie: Thomas Vanhove
Functie: Teamleader expertisecel Energy 
Organisatie: Hogeschool UC Leuven-Limburg

Ik zoek: 

Partnerschappen in energieprojecten.

Ik bied aan

Wie: Koen Denys
Functie: Coördinator expertisecentrum Product- & Procesontwikkeling
Organisatie: 
Vives Hogeschool
Project: See2Do!

Ik bied aan:
Expertise in energetische renovatie, gebouwanalyse, EPB, EPC, Energie-audits, woonkwaliteit. Praktijkgericht onderzoek, ondersteuning in gebouwanalyse en -berekening door experten of via bachelorproefstudenten.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Stefan Kempeneers
Functie: Projectmedewerker klimaat en milieu
Organisatie: Interleuven
Project: See2Do!

Ik zoek: 
Goede mechanismen om de burger te overhalen om energetisch te renoveren.

Ik bied aan: 
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Annemie Nagels
Functie: projectcoördinator
Organisatie: Kempens Landschap
Project: DEMI MORE

Ik zoek:
Ervaringen m.b.t. het verduurzamen van monumenten.

Ik bied aan:
Ervaringen m.b.t. het verduurzamen van monumenten (BIPV-panelen, buitengevelisolatie, brandstofcel).

Ik bied aan

Wie: Emilia Motoasca
Functie: ZAP Prof. Dr.ir. 
Organisatie: 
KU Leuven – Technologiecampus Gent – Energie en Automatisering

Ik bied aan:
Expertise rond automatisering, Robotica, Elektrische/Hydraulische aandrijvingen voor verschillende toepassingen.

Ik bied aan

Wie: Bart Van Calenberge 
Functie: Wetenschappelijk onderzoeker tuinbouw
Organisatie: 
Proefstation voor de Groenteteel
Project: Glitch (aangemeld project uit oproep 3, kreeg nog geen goedkeuring)

Ik bied aan:

Expertise rond energiegebruik in de tuinbouwsector.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Leen Seynaeve
Functie: projectmanager
Organisatie: IGEMO
Project: See2Do!

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen, goede methodes om specifieke doelgroepen te benaderen.

Ik bied aan:
Ervaring met begeleiding inwoners om aan de hand van thermografische foto van hun woning over te gaan tot effectieve renovatie: infosessies, wijkcommunicatie, opvolgingstraject, betrokkenheid lokale besturen.

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Ilse Cadron
Functie:Projectmedewerker klimaat en milieu
Organisatie: Interleuven
Project: See2Do!

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningrenovaties.

Ik bied aan:
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.
Ervaring in digitale tool voor adviesverlening om inwoners inzicht te geven in energiesituatie van de woning en renovatiemogelijkheden.

Ik zoek

Wie: Dieter Patteeuw
Functie: Post-doctoraal onderzoeker
Organisatie: Energyville/KU Leuven
Project: 
Efro-Salk: GeoWatt

Ik zoek:
Samenwerking op het vlak van seizoensopslag van warmte.

Ik bied aan

Wie: Bennie Pekel
Functie: zaakvoerder
Organisatie: Sanko Soar
Project: PV OpMaat


Ik bied aan:
Kennis BIPV

Ik zoek / Ik bied aan

Wie: Nathalie Garré
Functie: Deskundige milieu en klimaat
Organisatie: WVI
Project: See2Do!
en TERTS

Ik zoek:
Innovatieve technieken voor woningen / kleine handelszaken.

Ik bied aan:
Ervaring in gebruik thermografie als sensibiliserings- en activeringsinstrument om de burger te overhalen om hun woning energetisch te renoveren.

Mail naar
N.garre@wvi.be