Bezwaar indienen

Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kent een aantal procedures voor het indienen van bezwaar, bijvoorbeeld aangaande de selectie van projecten. Deze staan omschreven in het programmareglement, onder paragrafen 2.1 ‘procedures voor indiening van projecten’ en 2.4 ‘specifieke procedures’. Aan de hand van het programmareglement wordt bepaald of uw bezwaar ontvankelijk is en kan worden voorgelegd aan het Comité van Toezicht.

Indien u een bezwaar wilt formuleren, kan dit door onderstaande velden in te vullen en uw bericht te verzenden. 


Bezwaar indienen